جمعه 29 شهریور 1398

تاسیس واحد عکاسی در حوزه هنری ایلام

حوزه هنري استان ايلام، واحد عکاسي راه اندازي کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا از حوزه هنري، محمد کرم اللهي رييس حوزه هنري ايلام در جلسه افتتاحيه اين واحد با اشاره به گويايي و بي واسطه گي هنر عکاسي، گفت: حوزه هنري اين استان به منظور کشف و شناسايي استعدادهاي جوان و تربيت و معرفي آنها به عرصه حرفه اي به پيشنهاد برخي از دوستان، اين واحد را در سال جديد تاسيس مي کند.
وي در ادامه افزود: ايلام با وجود تاريخ و پيشينه بسيار کهن خود در سطح ملي و جهاني، آن طور که بايسته و شايسته است معرفي نشده و اميد مي رود با تاسيس چنين واحدي در حوزه هنري استان، هنر عکاسي بتواند بخشي از داشته ها و توانمندي ها و ظرفيت هاي گوناگون آن را به تصوير کشيده و معرفي کند.
کرم اللهي در پايان سخنان خويش از منوچهر تتري به عنوان کارشناس و مسوول پيگير که با فعاليت هاي مستمر خود، مسوولان استاني را نسبت به تاسيس چنين واحدي مجاب کرد تقدير و تشکر کرد و سيروس لطيفيان را به عنوان مسوول واحد عکاسي حوزه هنري استان ايلام معرفي کرد.
نظرات ارسال نظر