۲ میلیون اصله نهال در ایلام توزیع می‌شود

مديركل منابع طبيعي استان ايلام گفت: در هفته منابع طبيعي و آبخيزداري 2 ميليون اصله نهال در استان توزيع مي‌شود.
عبدالرضا بازدار امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ايلام اظهار داشت: اين مهم در راستاي توسعه و صيانت از كشت درختان در ايلام اجرايي مي‌شود. 
وي ادامه داد: در هفته منابع طبيعي قرار است بيش از 2 ميليون اصله نهال توليد شده توسط 3 نهالستان استان ايلام به عنوان جشن درختكاري، توسعه فضاهاي سبز، توسعه فرهنگ درختكاري و روز درختكاري بين مردم توزيع ‌شود. 
مديركل منابع طبيعي ايلام افزود: در سال 88 مهم‌ترين رويكرد و سياست منابع طبيعي در راستاي كاهش اثرات زيانبار پديده گرد و غبار در استان ايلام، كشت درختان بوده است. 
اين مسئول اضافه كرد: اين گرد و بار كه از كشورهاي حاشيه خليج فارس به استان ايلام وارد مي‌شود مشكلات فراواني را به وجود آورده است. 
بازدار تصريح كرد: بر اين اساس و در راستاي مقابله با اين پديده توسعه فضاهاي سبز و جنگل‌كاري در استان ايلام در دستور كار قرار گرفته است. 
مديركل منابع طبيعي استان ايلام گفت: سال گذشته حدود 850 هكتار فضاي سبز و جنگل‌كاري در نقاط مختلف استان ايلام اجرا شده است. 
وي ادامه داد: در خصوص بيابان‌زدايي در نقاط جنوبي استان شامل شهرستان‌هاي مهران و دهلران نيز برنامه‌هاي مختلفي تدارك شده است. 
اين مسئول خاطرنشان كرد: مقابله با بيابان‌زايي و كشت درختان مهم‌ترين اقدام عليه بارش گرد و غبار است كه در دستور كار قرار دارد. 
بازدار تصريح كرد: اگر اين دستگاه اجرايي اقدامات احيايي را تشديد نكند ممكن است پديده گرد و غبار در داخل استان نيز توليد شود. 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال