نماینده ایلام:پیشنهاد واگذاری مدیریت روستا به دهیاریها بررسی می‌شود

عضو كميسيون عمران و نماينده مردم ايلام ،ايوان ،مهران، شيروان چرداول وملكشاهي در مجلس شوراي اسلامي گفت: پيشنهاد واگذاري مديريت روستاها به دهياريها و شوراهاي روستا در دست بررسي است.

شاپور پولاديدوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: تاكنون چندين نشست بين اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با وزارت كشور و معاونت سازمان دهياريها براي واگذاري مديريت روستاها به دهياريها و شوراهاي روستا تشكيل شده است.

وي ادامه داد: اكنون كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در حال جمع بندي اين پيشنهاد است.

او اظهار داشت: چنانچه مديريت روستا به دهياريها واگذار شود و دولت حمايت جدي از اين بخش داشته باشد، شاهد تحولي اساسي در بخش روستاها خواهيم بود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال