مبارزه با پدیده گرد و غبار رویکرد منابع طبیعی استان ایلام

مدير كل منابع طبيعي استان ايلام گفت:مبارزه با آثار زيان بار پديده گرد و غبار در اولويت برنامه هاي منابع طبيعي استان ايلام قرار دارد.
مدير كل منابع طبيعي استان ايلام به باشگاه خبرنگاران گفت: امسال به منظور كاهش آثار پديده گرد و غبار عمليات توسعه جنگل كاري در سطح 850 هكتار از اراضي بياباني استان ايلام انجام شده است.
بازدار افزود: در سال جاري براي اجراي 85 طرح منابع طبيعي دراستان ايلام45 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.
مدير كل منابع طبيعي استان ايلام با بيان اينكه برنامه هاي امسال هفته منابع طبيعي با شعار" حفاظت از طبيعت و پيروي از شريعت" برگزار مي شود ادامه داد: در هفته منابع طبيعي بيش از دو ميليون اصله نهال در استان ايلام توزيع مي شود.
وي ياد آور شد، تاكنون براي 98 درصد عرصه هاي منابع طبيعي استان ايلام سند مالكيت صادر شده است.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال