شنبه 30 شهریور 1398

برگزاری جشن بزرگ فن آوری هسته ای

برگزاری جشن بزرگ فن آوری هسته ای در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام ، در سالگرد درخشش دانشمندان  و نخبگان ایرانی به فن آوری هسته ای و دست آوردهای جدید هسته ای جشن باشکوهی در محل سالن اجتماعات مهارت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان ایلام با حضور کلیه کارکنان ، مربیان وروئسای مراکز برگزار گردید.

در این نشست حجه السلام ذوالفقاری در خصوص توانمندی جوانان ایرانی مباحثی را مطرح و سپس یکی از کارشناسان مجموعه به نقش و اهمیت آموزشهای فنی وحرفه ای اشاره و سپس مدیرکل استان گزارشی از عملکرد یکساله گذشته آموزش فنی وحرفه ای را بیان داشت.وبه درخشش و دستاوردهای جدید دانشمندان هسته ای اشاره کرد.

حمیدرضا خانپور این موفقیت را مرهون کار وتلاش مضاعف دانشمندان جوان ایرانی خواند و از کلیه همکاران درخواست نمود با همت مضاعف و کار و تلاش بیشتر بتوانند در جهت آموزش جوانان قدمهای مثبتی بردارند.

خانپور به تعهد استان برای ایجاد اشتغال مولد پایدار برای 7000 نفر از جوانان اشاره و به نقش و اهمیت آموزشهای فنی وحرفه ای در خصوص ارائه آموزشهای منجر به ایجاد اشتغال پرداخت .

در پایان هدایایی به کلیه همکاران مجموعه اهداء شد.

نظرات ارسال نظر