شنبه 30 شهریور 1398

بیش از ۴۰۰۰ نفر در استان ایلام مهارتهای پیشرفته فنی و حرفه ای را فراگرفتند

بیش از 4000 نفر در استان ایلام مهارتهای پیشرفته فنی و حرفه ای را فراگرفتند

به گزارش معاون مهارتهای پیشرفته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال 1388 تعداد 4150 نفر از جوانان استان و دانش آموختگان دانشگاهی از آموزش دوره های مربوط به حوزه معاونت مهارتهای پیشرفته بهره مند شدند .

این دوره ها در قالب خرید خدمات آموزشی و با همکاری 50 مؤسسه آموزشی برگزار گردید . این دوره ها در شهرستانهای ایلام ، شیروان چرداول ، مهران ، دهلران ، ملکشاهی ، دره شهر و ایوان غرب اجرا شده و برخی از آنها نیز بشرح زیر است :

3D max ، Gps ، matlab ، etabs آمادگی شغلی ، کارآفرینی بر اساس الگوی Pmbok , kab ، حسابداری صنعتی ، تکنیسین شبکه های کامپیوتری و ... می باشد

نظرات ارسال نظر