پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

باغ فلاحتی ایلام نمونه ی ارزشمند یک باغ ایرانی در غرب ایران

باغ فلاحتي در شهر ايلام واقع شده وقدمت آن به دوره ي قاجار مي رسد. باغ فلاحتی ایلام نمونه ی ارزشمند یک باغ ایرانی د ر غرب ایران است كه در بخش شرقي تپه ي شاهد ايلام واقع شده وبه وسيله يك رشته قنات اختصاصي آبياري شده است. در بخش مركزي اين باغ ايراني يك عمارت زيبا ساخته شده كه داراي ايوان ورودي با سرستون هاي قشنگ با گچبري هاي گل وگياه وپرندگان است .اين باغ تاريخي در گذشته داراي ورودي سنگ فرش وخيابان هاي منظم در جهات جغرافيايي بوده كه متاسفانه با ايجاد بناهاي اداري سازمان جهاد كشاورزي بخشي از باغ وگونه هاي درختان مختلف آن ازبين رفته است .انتظار مي رود مسئولين استان نسبت به حفاظت واحيا’ اين اثر ارزشمند تاريخي اقدام نمايند.

نظرات ارسال نظر