شنبه 23 آذر 1398

افتتاح اولین مرکز جامع سالمندان در استان ایلام

مرکز جامع سالمندان شهر ايلام به مناسبت هفته بهزيستي به بهره برداري رسيد. 
به گزارش موج، مرکز جامع سالمندان ايلام اولين مرکز جامع سالمندان استان ايلام است که در آن به سالمندان خدماتي همچون ويزيت رايگان و خدمات نگهداري به صورت شبانه روزي ارائه مي شود. 
مدير کل بهزيستي استان ايلام گفت: اين مرکز براي نگهداري 50 سالمند راه اندازي شده است که از اين تعداد از 20 سالمند به صورت شبانه روزي نگهداري مي شود. 
رستمي افزود: در اين مرکز سالمندان در بخش ويزيت رايگان در منزل از خدمات تخصصي پزشکان همچون فيزيوتراپي، گفتار درماني و کار درماني بهره مند مي شوند. 
وي گفت: در هفته بهزيستي علاوه بر افتتاح اوژانس اجتماعي در شهرستان شيروان چرداول و افتتاح پايگاه خدمات اجتماعي در ايلام، 38 واحد مسکوني مددجويان زير پوشش سازمان بهزيستي به بهره برداري مي رسد.
نظرات ارسال نظر