سه‌شنبه 19 آذر 1398

ریشه کن شدن بیسوادی در ایلام تا پایان سال آینده

فرماندار ايلام گفت:بايد تا پايان سال 90 همه مردم شهرستان ايلام باسواد شده و معضل بيسوادي در ايلام ريشه كن شود.
نوراله ارجمندي ،به خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:بايد براي تحقق اين مهم برنامه ريزي شود،هم اكنون با اجراي برنامه هاي نهضت سواد آموزي 91 درصد جمعيت شهرستان ايلام باسواد هستند.
ارجمندي گفت:بايد تا پايان سال 90 همه مردم شهرستان ايلام باسواد شده و معضل بيسوادي در ايلام ريشه كن شود.
همچنين مدير نهضت سواد آموزي استان ايلام ادامه داد:اكنون با تلاش آموزشياران نهضت سواد آموزي استان ايلام نرخ با سوادي در اين استان به 90 درصد رسيده و اين در حالي است كه اين ميزان در پيش از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به 27 درصد مي رسيد.
زرامين افزود:در دو سال گذشته تاكنون 240 آموزشيار نهضت سوادآموزي به صورت رسمي به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند.
مدير نهضت سواد آموزي استان ايلام گفت:با اين وجود اين دستگاه اجرايي تمام توان خود را صرف فعاليت هاي خود در استان ايلام كرده است.
وي ادامه داد: براساس طرح تدوين شده از سال گذشته در استان ايلام همزمان با سراسر كشور ،بخشي از فعاليت ها به بخش خصوصي واگذار شده است.
اين مسوول تصريح كرد:بر اساس اين دستورالعمل 15 درصد از فعاليت هاي نهضت سوادآموزي بوسيله مربيان آموزشي بخش خصوصي انجام مي شود ،كه در قالب اجرايي شدن اين طرح 17 هزار نفر در استان ايلام در يك دوره زماني 4 ساله باسواد مي شوند.
نظرات ارسال نظر