تشدید نرخ بیکاری در ۲۱ استان/ کاهش نرخ بیکاری در ایلام

نرخ بیکاری در 21 استان در سال 88 نسبت به سال 87 افزایش نشان می‌دهد. در این میان، همدان و قزوین بیشترین افزایش نرخ بیکاری و خراسان شمالی هم پایین ترین نرخ بیکاری را در این مدت تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند کاهش و افزایش نرخ بیکاری در کشور طی سال 88 و همچنین مقایسه آن با سال 87 نشان می دهد که علاوه بر افزایش 1.5 درصدی نرخ بیکاری کل کشور نسبت به سال 87 از 10.4 به 11.9 درصد، در 22 استان نیز نرخ بیکاری دو رقمی بوده است و تنها 8 استان توانسته اند به نرخ بیکاری تک رقمی دست یابند.

بررسی وضعیت افزایش نرخ بیکاری نیز از رشد بیکاری سال 88 در 21 استان حکایت دارد که فقط استان مرکزی توانست نرخ بیکاری دو رقمی 11.8 درصدی سال 87 خود را به 11.2 درصد در سال 88 کاهش دهد.

کاهش نرخ بیکاری 9 استان در 88

این گزارش می افزاید: استانهای ایلام با نرخ بیکاری 12.6 درصد در سال گذشته نسبت به 14.6 سال 87، خراسان جنوبی با نرخ 7 درصد نسبت به 10.1 درصد سال 87، خراسان شمالی با 6.4 درصد در سال 88 نسبت به 7.6 درصد سال 87، کردستان با نرخ بیکاری 10.8 درصد سال 88 نسبت به 12.5درصد سال 87، کهکیلویه و بویر احمد با 14.8 درصد سال 88 نسبت به 14.9 درصد سال 87 توانسته اند وضعیت نرخ بیکاری خود را بهبود بخشند.

همچنین استانهای گلستان با نرخ بیکاری 7.1 درصد سال 88 نسبت به 8.3 درصد سال 87، استان مرکزی با 11.2 درصد نسبت به 11.8 درصدی سال 87، زنجان با 8.4 درصد نسبت به 9.5 درصد سال 87 و هرمزگان با نرخ 6.9 درصد سال 88 به نسبت 8.4 درصد سال 87، توانسته اند نرخ بیکاری خود را بهتر کنند.

تشدید نرخ بیکاری در 21 استان

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در استان آذربایجان شرقی در سال 88 نشان دهنده رشد نرخ بیکاری از 6.8 درصد سال 87 به 10 درصد در سال 88 است که این نرخ 3.2 درصد افزایش نرخ بیکاری را نشان می دهد. این وضعیت در آذربایجان غربی نیز به نحوی بود که نرخ بیکاری 10.3 درصدی سال 87 به 10.7 درصد در سال 88 افزایش یافت که 0.5 درصد رشد را نشان می دهد.

استان اردبیل در سال 87 دارای 9.9 درصد بیکاری بوده است که این میزان با رشد2.1 درصدی به 12 درصد در سال 88 رسید. همین وضعیت در استان اصفهان نشان دهنده رشد 2.6 درصدی نرخ بیکاری از 9.4 درصد سال 87 به 12 درصد در سال 88 است. بوشهر نیز در سال 87 معادل 10.7 درصد بیکاری را تجربه کرد که این میزان با رشد یک درصدی به 11.7 درصد در سال 88 رسید.

تهران - چهارمحال و بختیاری

همچنین بررسی نرخ بیکاری در استان تهران نیز نشان دهنده وجود 11 درصد نرخ بیکاری در سال 87 بود که این میزان با 0.9 درصد رشد به 11.9 درصد در سال 88 رسید. چهارمحال و بختیاری نیز طی سال 87 شاهد 14.1 درصد بیکاری بود که این میزان با رشد 2.3 درصدی به 16.4 درصد در 88 رسید.

این گزارش می افزاید: در بین خراسانی ها نیز فقط نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال 88 نسبت به 87 افزایش داشته است به نحوی که از 8.3 درصد 87 به 11.2 درصد در سال 88 با رشد 2.9 درصدی رسید. استان خوزستان نیز در سال 87 معادل 12.5 درصد بیکاری را به ثبت رساند که این نرخ در سال 88 با 0.6 درصد رشد 13.1 درصد را نشان داد.

خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان

سمنانی ها نیز طی سال 87 نرخ بیکاری 8.3 درصدی را تجربه کردند در حالی که طی سال گذشته این نرخ با 0.8 درصد رشد به 9.1 درصد رسید. در سیستان و بلوچستان طی 87 معادل 11.2 درصد نرخ بیکاری اتفاق افتاده بود که این نرخ نیز با رشد 2.1 درصد به 13.3 درصد در 88 بالغ شد.

فارس، قزوین، قم

استان فارس هم از قافله استانهای با نرخ رشد بیکاری عقب نماند به نحوی که در این استان نیز طی 87 معادل 12.2 درصد بیکاری به ثبت رسیده بود که با رشد 2.2 درصدی به 14.4 درصد در سال 88 افزایش یافت. همچنین استان قزوین در 87 نرخ بیکاری 8.4 درصدی داشته که این میزان در 88 با 3.8 درصد رشد به 12.2 درصد رسید.

کرمان، کرمانشاه، گیلان

نرخ بیکاری استان قم در سال 87 به میزان 9.9 درصد بود که این نرخ نیز 0.9 درصد رشد یافت و به 10.8 درصد رسید. استان کرمان نیز نتوانست نرخ بیکاری خود را کاهش دهد به نحوی که در این استان نرخ بیکاری 9.1 درصدی 87 با 2.8 درصد افزایش به 11.9 درصد بالغ شد.

استان کرمانشاه در سال 87 معادل 12.1 درصد بیکاری به ثبت رسانده بود که با رشد 1.7 درصدی به 13.8 درصد در 88 افزایش پیدا کرد. مردم گیلان نیز طی 87 دارای نرخ بیکاری 13 درصدی بودند که با رشد 2.3 درصدی این میزان به 15.3 درصد در 88 افزایش یافت.

لرستان، همدان، یزد

لرستان به عنوان بیکارترین استان کشور طی 87 معادل 17.1 درصد بیکاری داشت که این نرخ با رشد 1.9 درصد به 19 درصد در 88 افزایش یافت. همچنین مازندرانی ها نیز طی سال 87 دارای 7.4 درصد نرخ بیکاری بوده اند که این میزان با رشد 0.7 درصدی به 8.1 درصد در 88 افزایش پیدا کرد.

در استان همدان در 87 معادل 14 درصد بیکاری وجود داشت که با رشد 4 درصدی به 18 درصد در 88 رسید. این وضعیت برای یزد نیز وجود داشت به نحوی که نرخ بیکاری 6.6 درصدی سال 87 با 2.4 درصد افزایش به 9 درصد در سال 88 بالغ شد.

نرخ بیکاری 7 استان جدید در 88 دو رقمی شد

در سال 88 نسبت به سال 87، 7 استان نتوانستند نرخ بیکاری تک رقمی خود را حفظ کنند و دو رقمی شدند. البته در این بخش از 8 استانی که به نسبت سال 87 توانستند در 88 به نرخ بیکاری تک رقمی دست یابند فقط یک استان در سال 87 دو رقمی بود و 7 استان دیگر در 87 نیز تک رقمی بوده اند که در سال 88 توانستند وضعیت بیکاری تک رقمی خود را نیز دوباره بهبود بخشند.

رشد بیکاری از 5 دهم تا 4 درصد

بررسی ها حاکی از آن است که از 30 استان کشور در 88، در 13 استان از حداقل 1.9 تا 4 درصد نرخ بیکاری به نسبت سال 87 رشد داشته اند که در این بین آذربایجان شرقی با 3.2 درصد رشد در کنار قزوین با 3.8 درصد و همدان با 4 درصد رشد نسبت به سال 87، بیشترین میزان رشد نرخ بیکاری به فاصله یک سال را تجربه کرده اند، البته در این بخش در استانهایی نیز فقط چند دهم درصد رشد نرخ بیکاری اتفاق افتاده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز