سه‌شنبه 1 بهمن 1398

استان تهران بیشترین و ایلام کمترین جمعیت کشور را دارد

مديرکل دفتر آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور اعلام كرد: در سال گذشته، استان تهران با 13 ميليون و 730 هزار و 150 نفر، بيشترين و استان ايلام با 563 هزار و 898 نفر، کمترين جمعيت کشور را در خود جاي داده‌اند. 
به گزارش آريا، ابراهيم رشيدي افزود: سال گذشته در مجموع يک ميليون و 348 هزار و 546 ولادت در كشور ثبت شد که از اين تعداد 692 هزار و 265 واقعه ولادت پسر و 656 هزار و 281 واقعه ولادت، دختر بوده است. 
وي تصريح کرد: اين آمار نشان مي‌دهد، نرخ رشد جمعيت کشور در سال گذشته برابر با 3/1 درصد بوده است، در حالي که در سال 88، 469 هزار و 62 نفر نيز در کشور فوت کرده و از جمعيت کشور کسر شده‌اند. 
رشيدي اظهار كرد: جمعيت کشور در سال 85 براساس آمار سرشماري نفوس و مسکن، 70 ميليون و 495 هزار و 782 نفر بوده که اين ميزان در سال گذشته به 72 ميليون و 874 هزار و 50 نفر افزايش يافته و براساس پيش‌بيني‌ها، جمعيت کشور در سال جاري به 73 ميليون و 808 هزار و 753 نفر مي‌رسد. 
وي تاکيد کرد: نسبت جنسي جمعيت کشور در سال گذشته در مقابل ولادت 5/105 پسر، 100 دختر بوده است. 
مديرکل دفتر آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور يادآور شد: در سال گذشته، استان تهران با 13 ميليون و 730 هزار و 150 نفر، بيشترين و استان ايلام با 563 هزار و 898 نفر، کمترين جمعيت کشور را در خود جاي داده‌اند.
نظرات ارسال نظر