نامه وارده: نقش بی رنگ پژوهش در برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز ایلام

توجه به ساختار برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز ایلام چند نکته را نمایان می کند : اول اینکه شاکله مدیریتی این بخش از رسانه ملی که باید صبغه بومی و محلی داشته باشد نشان از آن دارد که هیچگونه ذهنیت و شناختی از زاد بوم و محل زندگی خود که استان ایلام است با تمام ویژگیهای فرهنگی و اقلیمی ندارد و یا اینکه تعمداً و به صورت گزینشی مبادرت به تهیه برنامه از نقاط جغرافیایی استان و مقارن آن از اشخاص می نمایند به طوریکه به نظر می رسد کاستی ناشی از بُعد پژوهشی برنامه سازان مرکز ایلام حاصل کار را بر آن قرار داده که « هر چه آید خوش آید » و این مقوله نتیجه ای جز پدید آمدن برنامه های باری به هر جهت نمی تواند داشته باشد.
شبکه استانی سیمای ایلام در چند سال اخیر با اُفت محسوسی از لحاظ برنامه سازی همراه بوده است و سطح پایین این برنامه های به ظاهر فرهنگی حتی برای جشنواره های خانگی صدا و سیمایی قابل پذیرش و خواستنی نیست به طوریکه پخش دو سریال ناقص و نازل از نظر کیفیت و دوری از فرهنگ ایلامی با عناوین « خاک و خورشید» و « شکر تلخ» که شبکه دو سیما با دستپاچگی و سراسیمه گی خاصی و بعضاً پس و پیش صرفاً برای خالی نبودن عریضه ( شما بخوانید آنتن ) آنرا به خورد بینندگان عزیز کشورمان داد بینندگانی که تاکنون با هیچ پیامی از سوی مدیران سیمایی مرکز ایلام با رسم و رسوم مردم ایلام آشنایی پیدا نکرده بودند و در بسیاری از استانهای ایران برخی رسمهای به نمایش گذاشته شده در این سریالها به خاطر خلاء پژوهشی حاکم بر برنامه های تولیدی سیما و نیز به خاطر عدم آشنایی با فرهنگ ایلیاتی استانمان با تمسخر بینندگان همراه شد.
 اینکه در برنامه های روتین مرکز ایلام به کرات مصاحبه با افراد انگشت شماری در کوی و برزن و یا در استودیو به عنوان شهروند ، کارشناس ، هنرمند ، ورزشکار و ... پخش می شود جای اشکال نیست اما اینکه تمام برنامه های سیمای مرکز ایلام را برنامه های گزارشی پر می کند و ساخت برنامه هایی با هدف شناسایی و گسترش فرهنگ شاخص و انسانی استان ایلام در جای جای میهن اسلامی به فراموشی سپرده شده است جای سؤال دارد که چرا سیمای مرکز ایلام با عنوان پر طمطراق معاونت سیما و تیتراژ بلند برنامه های 20 الی نیم ساعته تولید شده در این معاونت که در آن از نگهبان و رفتگر و نامه رسان این اداره گرفته تا بقال و کبابی دم درب صدا و سیما در آن درج و تشکر می شود در چند سال اخیر تهی از هر گونه شاخصهای پژوهشی و خرد مدیریتی است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز