گزیده نشریات: آقای رئیس جمهور! چرا بومی زدایی؟

هنوز چند روزي از سفر آقاي احمدي نژاد و هيئت دولت به استان ايلام نمي گذرد كه جوهر وعده ايجاد اشتغال و رفع بيكاري توسط ايشان بر روي كاغذ خشك نشده ولي مردم ايلام جه موافق دولت و چه منتقد دولت متأسفانه فقط به شنيدن اين حرفها عادت كرده اند ، حرفهايي كه زده مي شود و به آنها عمل نمي شود ، خواه توسط مسئولين عالي ، خواه مياني و خواه دون پايه !!

آقاي احمدي نژاد ! مردم ايلام به دور از هياهوي سياسي بيشتر از هر چيز به صحبت هاي جنابعالي و همكارانتان در اشتغال زايي اميد بسته اند .

توجه جنابعالي را به اين نكته مرحوم حاج شيخ تعميركاري ( ره ) از روحانيون مبارز و خستگي ناپذير ايلامي كه در زمان آقاي عبدا... نوري كه مراسم معارفه فرماندار وقت ايلام را انجام مي دادند جلب مي كنم كه ذكر كرد : ((آقاي وزير كشور ! مادران ايلامي اگر استاندار نمي­زايند حداقل كساني در حد فرماندار مي زايند !!))

حال جاي تأسف دارد كه بايد گفت اي كاش فقط درد ما همين بود و لذا نظر جنابعالي و همكارانتان را البته اگر اين صحبت ها به گوش شما برسد و اگر عزمي براي عملي نمودن وعده هاي هيئت دولت باشد جلب مي نماييم و مستند آن را ارايه مي كنيم كه آقاياني كه احياناً به پر قبايشان برمي خورد با انگ زدنهاي سياسي و غيرسياسي و جوسازي سعي در پاك كردن صورت مسئله و يا عوض كردن موضوع را ننمايند . ضمن قدرداني از حسن نظر در توسعه مديريت بومي و بويژه استفاده از اي،لاميان در س،اير استانها و رده هاي كشوري اين خواست قطعاً كه مديران ضعيف ، سوء استفاده چي ، ناآگاه به مسائل ميريتي ، بي تعهد به توسعه استان و بويژه با حداقل تعهد به اشتغال زايي ايلاميان را به ايلام نفرستيد . كساني كه از همه جا رانده و مانده شده و جايي گيرشان نيامده و ايلام را بي صاحب يافته اند و خيال كنند كه ايلام (( غرب وحشي جويندگان طلايي است كه فاميل رؤساي غيربومي و .... باشند ))

حداقل سابقه افرادي را كه براي مديريت به ايلام مي فرستيد بررسي كنيد و كساني كه به شعور مردم ايلام توهين نكنند ، كساني كه در عين بي پروايي در حاهاي مختلف عنوان كنند كه فاميلهاي آنها افراد كليدي ادارت مربوطه هستند .

يا حداقل اينكه قوانين و بخشنامه -اي مهم دولت را كه مي بايست در رابطه با ايلاميان اجراء شود ، اقدام خود را از آنان مستثني نكنند .

حتماً در سفر خود پلاكاردها و بنرهايي را كه حاوي سخنان گهربار رهبري معظم انقلاب و حتي خود جنابعالي در باره خوبيهاي مردم ايلام است راديده و بخاطر داريد ولي باور كنيد كه اين سخنان را برخي مديران شما عملاً راهگشا ندانسته و اجرايي نكرده اند .

به عنونان نمونه به موارد ذيل كه مشت نمونه از خرواري است كه با شعار عدالت محوري جنابعالي مغايرت كامل دارد و شبهه برانگيز است اشاره مي كنيم كه انشاء ا... دعا مي كنيم كه فقط همين يك مورد باشد .

الف – استخدام فاميل ها :

از ليست 80 نفري بستگان رؤساي پالايشگاه گاز ايلام كه از طريق شركت آروين پرتو و ديگر شركتهاي پيمانكاري كه يك شركت غيربومي است و معلوم نيست چگونه سر از ايلام درآورده و كار تخصصي شاقي كه خارج از يد توان ايلاميان باشد را انجام نداده به كارگيري شده اند به عنوان نمونه موارد ذيل را جهت استحضار شما اعلام عمومي مي نماييم :

فرزاد شيخ نژاد داراي مدرك ليسانس شوهرخواهر سرپرست پالايشگاه با حقوق بالاي دو ميليون تومان متولد مشهد رئيس شيفت تعميرات

هوشنگ رومزي ، اكبر پورمحمد ، سيدمحمد حسيني ، غلامحسين لطفي داراي مدرك هاي ديپلم و زيرديپلم كه اولين نفر بازنشسته پالايشگاه گاز خانگيران سرخس است كه استخدام وي با توجه به بازنشسته بودن مغاير قانون است ولي چون از دوستان نزديك مهندس كمالي سرپرست پالايشگاه است ( به شهادت همه پرسنل بومي پالايشگاه البته اگر شهادت آنها را وارد بدانند ) با حقوق ميليوني كه مي گيرند و پاسخ دادن به اين سؤال عمومي را البته به جنابعالي واگذار مي نماييم كه وي اگر كارآيي شاقي داشته چرا در همان پالايشگاه از وي استفاده نشده تا ايلام علاوه بر مدير پروازي كه مخالف شعارهاي اوليه جنابعالي بوده متحمل هزينه كردن براي كارمند پروازي نيز نباشد كه شامل حق كمپ ، غذا ، بليط رفت و برگشت هواپيما و ... امكاناتي مشابه است كه البته شامل حال ايلاميان نمي باشد .

اگر لازم مي دانيد موارد بقيه حدود 70 نفر را نيز در شماره بعد به چاپ برسانيم .

ب – فقدان مدرك تحصيلي و تخصص

آقاي احمدي نژاد !

سؤال اين است كه ما اگر تخصص هاي خاص را در استان نداريم كه به لطف همت ايلاميان جوان البته برطرف شده است .

اما اگر اين موضوع از ديدگان مديران دولتي ( غيربومي استان ) به دور است حداقل لازم است آنان بطوري عمل نكنند كه افراد ديپلمه و سيكل و زيرسيكل كه در شهرهاي خود كاري برايشان نبوده به عنوان آبدارچي و نگهبان و نيروي خدماتي به ايلام بيايند و حقوقي بيشتر از كارمندان ارشد ايلامي در ساير ادارات بگيرند و شايد حتي در حد استاندار و معاونين استانداري جنابعالي ! و خدا مي داند شايد هم بيشتر از حقوق خود شما .

مشت نمونه خروار آنها به شرح زير است :آقايان فرج اله قرباني – عباس عادلي كوشكي – محمدتقي بندري بيشه – و ... در كل حدود دوازده نفر همگي با مدرك ابتدايي و به عنوان سرايدار از بستگان آقاي فرهمند سليماني رئيس خدمات رفاهي پالايشگاه و همگي متولد لردگان !!

جاي سؤال دارد كه آيا در ايلام ولايتمدار ، قحط الرجال است كه حتي از نظر مديران پالايشگاه به اندازه بستگان آنها شايسته آبدارچي گري و نيروي خدماتي بودن را ندارند ؟

خود جنابعالي نامه هايي كه تحويل اكيپ هايتان در سفر استاني اخير به استان داده شده را مروري فرماييد تا ببينيد چه بسيار ليسانسيه هايي هستند كه در اوج استيصال از شما درخواست كاري حتي در حد مستخدم و خدمه بودن در اداره اي را داشته اند ولي چون فاميل مديران غيربومي نبوده اند حتي آنگونه كاري هم به آنها دريغ شده است .

ج – استفاده در رشته هاي غيرتخصصي

البته اين امر در مقابل ساير موارد ساده و سهل مي نمايد . اما شايد به اطلاع جنابعالي رسيده باشد كه چندي پيش خطوط لوله چاههاي گاز تنگ بيجار و كمانكوه در آتش سوخت و خسارتهاي زيادي بر بيت المال وارد شد .

آيا همان آتش و مصيبت براي دولتمردان استاني كافي نبود كه چشم خود را بر وقايعي كه در اطرافشان مي گذرد نبندند و از استفاده هاي غير تخصصي از اقوام و بستگان درجه يك و دو و همشهري هاي مديران غيربومي در استان حتي به قيمت نابودي سرمايه گذاري دولت در استان انتقاد و جلوگيري كنند !

به عنوان نمونه آقاي رشيد اصلاني با مدرك ليسانس كشاورزي در حال حاضر پست حساسي مانند ((ايمني )) را عهده دار شده در حالي كه بسيارند جوانان ايلامي كه داراي مدرك در رده هاي مختلف ايمني و ايمني صنعتي هستند و با دربهاي بسته همين مديران (( فاميل محور )) مواجه شده اند ؟!

جاي آن دارد كه حجه الاسلام والمسلمين لطفي به عنوان امام جمعه بومي استان اين موضوع را به عنوان بزرگي از بزرگان ايلام شخصاً پيگيري كنند و نتيجه را به اطلاع عموم مردم استان كه سالهاست ايشان را به عنوان امين خود پذيرفتـه اند از طريق تريبون نماز جمعه اعلام و نتيجه عكس العمل دولت و اقدام مستقيم دفتر رياست جمهوري اعلام كنند !

همچنين موارد مستند ديگري در رابطه با تبعيض هاي روا داشته شده كه حاصل اشتباهات شخصي برخي مديريت ها در اين حوزه است وجود دارد كه از بيم آنكه مبادا جنبه پرده دري پيدا كند و سمت و سوي مشخصي پيدا كند در اين مقوله از بيان آنها خودداري مي شود به اميد آنكه در همين حد مجمل كه سرآغاز حديثي است مفصل به خواست مردمي براي حل معضلات مديريتي اين حوزه كه از اميدهاي مردم استان در جهت توسعه و اشتغال زايي است بسنده مي شود . باشد كه مسئولين آتي پالايشگاه يار شاطر مردم ايلام باشند نه بار خاطر آنان !!

نظرات ارسال نظر
  • در تاریخ ۱۲ تير ۱۳۸۹

    بسيار جالب نوشته شده است و وظيفه رسانه هاست كه اين موضوعات را پيگيري نمايند و مردم استان بايستي همه پشتيبان هم باشند و غريب پسندي را كنار بگذارند

    پاسخ به این نظر
  • محمد تنهاییدر تاریخ ۱۲ تير ۱۳۸۹

    سلام اسم بردن از افراد حقیقی و حقوقی توی این سایت که رفت و آمد عمومی داره کار درستی نیست. ضعف شدیدی توی شیوه نگارش و بیان مشکلات داریم. به نظر شما با خواندن این نامه آقای احمدی نژاد چه واکنشی نشان خواهد داد؟ استفاده از واژه های زشت و ناپسند، عدم توجه دلیل ضعف مدیریتی و ... همه این نوشتار رو به یک شب نامه شبیه کرده. اینکه فلانی کشاورزی خونده دلیل نمی شه که نتونه مدیریت کنه! باید توی انتقادتون ضعف های مدیریتی اون فرد رو بررسی کنید. اگر قرار باشه که بگیم قبیله گرایی هست باید به آقایان لاریجانی هم گیر بدیم در صورتی که این افراد آدم ها باهوش و توانایی بودن و اشکالی هم نداره که بر پست های بالا اون هم همه برادران تکیه بزنند چون که این توانایی ها رو وجودشون دارند. ما طلب اشتغال از دولت داریم! در حالی که این خود ماییم که باید اشتغال ایجاد کنیم. به جاهایی مثل اصفهان نگاه کنید انواع و اقسام هنرهای دستی و باستانی و ... دارند. حتی بالاتر از اینها میان و زمین های دهلران ما رو کرایه می کنند و محصول برداشت می کنند. ما ایلامی ها عادت داریم به تنبلی و تن پروری و بدونیم که تا نجنبیم کسی به داد ما نخواهد رسید. به نظرم توی این سال ها خیلی هم به ایلام توجه شده این خود ماییم که لیاقتش رو نداریم. با زیر آب زدن همدیگه، با خراب کردن دوستان کار درست، با تریبون رفتن و کارهایی این چنینی سبب شدیم که همون نیم نگاه هم از بین بره. مگه شما بومی نمی خواستین ؟ این قدر استان دار قبلی رو زدین تا از استان رفت و یه غیر بومی جاش رو گرفت. این قصه سر دراز دارد کاش کسی که این مقاله رو نوشته رو حداقل آدم بدونه چه کاره است ، رشته تخصصیش چیه و چرا این قدر بد نوشته. متاسفم برای نشریات ایلامی که با این سطح پایین تفکری نوشته می شن. خواهشاً این نظر من رو پاک نکنید. یه دانشجوی دکتری ایلامی دانشگاه شریف

    پاسخ به این نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز