زلزله حوالی مرز استان‌های ایلام و کرمانشاه را لرزاند

زلزله‌اي به بزرگي  ۳ و  ۶ دهم درجه در مقياس امواج دروني زمين(ريشتر ) ساعت ۸ و  ۵۴ دقيقه و  ۳۴ ثانيه امروز جمعه حوالي زرنه در مرز استان‌هاي كرمانشاه و ايلام را لرزاند.

به گزارش ايرنا، شبكه‌هاي لرزه نگاري وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران ديگر مشخصات اين زمين لرزه را  ۳۳ درجه و ۹۶  دقيقه عرض شمالي و  ۴۶ درجه و  ۴ دقيقه طول شرقي ثبت كرده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -10روز