رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام: خدمت رسانی به ایلامیان افتخار ماست

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام، عباس ناصري در ديدار با مدير كل حفاظت و محيط زيست استان ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: ايلام، هم به لحاظ نيروي انساني و هم به لحاظ داشتن طبيعتي دست نخورده داراي پتانسيل هاي فراواني است كه باید در راستاي شناسايي و معرفی کردن آنها به كشور اقدام شود. وي با بيان اينكه پس از بررسي هاي به عمل آمده از استعدادها استان، مشخص شد كه ايلام در زمينه توليد گياهان دارويي از پتانسيل بالايي بر خوردار است، افزود: توليد گياهان دارويي يكي از علومي است كه در اولويت هاي فعاليت معاونت فناوري رياست جمهوري قرار دارد و يك ستاد نيز براي آن تشكيل شده است. ناصري با اشاره به اينكه پيرو تشكيل اين ستاد در معاونت فناوري رياست جمهوري ستاد راهبردي گياهان دارويي نيز در استان با رياست استاندار تشكيل شده است، اضافه كرد: تمام دستگاه هاي اجرايي استان كه به نحوي در توليد گياهان دارويي در استان دارند عضو اين ستاد هستند كه در اين ميان نقش محيط زيست مشخص و قابل ذكر است. ناصري با اشاره به اينكه در استان ايلام400 گونه گياه دارويي شناسايي شده است، ادامه داد: استان مستعد ايلام توانايي هاي فراواني در رابطه با توليد گياهان دارويي دارد كه نقش ستاد نيز در راستان شناسايي، هدايت و همراهي ديگر اعضا براي توليد گونه هاي نادر و با ارزش استان است. در ادامه اين ديدار رئيس جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام به بخش آموزش هاي كوتاه مدت و كاركنان دولت اشاره و عنوان كرد: اين حوزه از جهاد دانشگاهي در راستاي اجراي عدالت آموزشي در استان قدم برمي دارد كه اين را افتخار مي دانيم.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -5روز