رئیس جمهوری از استان ایلام به تهران بازگشت

رئیس جمهور بعد از سفر دور روزه و شرکت در برنامه های مختلف کاری از استان ایلام به تهران بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دکتر محمود احمدی نژاد به همراه هیئت دولت پس از برگزاری نشستهای دور سوم سفر در ایلام با بدرقه گرم مردم و مسئولان این استان را به مقصد تهران ترک کرد.

در سفر رئیس جمهور به استان ایلام مصوبات خوبی برای توسعه و اشتغال استان ایلام تصویب شد که مردم استان به اجرای آنها بسیار امیدوارند.

مسئولان استان نیز امید دارند بودجه های لازم برای اجرای طرحهای مصوب هر چه سریعتر تخصیص یابد تا در جلب رضایت مردم و دلگرمی آنها به نظام موفق تر باشند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 7روز