دوشنبه 29 مهر 1398

استاندار ایلام:این استان نیازمند توسعه همه جانبه است

استاندار ايلام گفت:اين استان يكي از مناطق بالقوه در زمينه‌هاي نفت و گاز ، منابع آبي و جنگلي كشور و نيازمند توجه بيشتر در راستاي توسعه همه جانبه در بخشهاي مختلف است.

به گزارش ايرنا مجتبي اعلايي عصر روز دوشنبه در آيين معارفه فرماندار جديد شهرستان شيروان چرداول افزود:اكنون زيرساخت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقصي نقاط استان مهيا شده كه با فراهم كردن زمينه مناسب مي توان با جذب اين سرمايه‌گذاران گام اساسي در جهت توسعه استان برداشت.

وي تاكيد كرد:بايد مسئولان در راستاي جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه منجر به توسعه مناطق مختلف استان ايلام مي‌شود، تمام تلاش خود را به كار گيرند وي در ادامه با اشاره به اينكه منافع مردم بر منافع حزب، گروه و جريان سياسي برتري دارد ، گفت: مسئولان بايد با در نظر گرفتن اين موضوع در اجراي برنامه‌هاي زير بنايي كه منجر به توسعه پايدار و ايجاد اشتغال مولد در جامعه مي‌شود، تلاش كنند.

سرپرست فرمانداري شيروان چرداول نيز در اين آيين گفت: دولت نهم و دهم توجه زيادي به توسعه مناطق محروم داشته و در اين مدت با افزايش بي‌سابقه اعتبارات عمراني به اين مناطق سعي در رفع محروميت آنها داشته است.

عبدالصمد رمضاني افزود: طي دو سال اخير بالغ بر  ۲۵۰ ميليارد ريال اعتبار عمراني به شهرستان درحال توسعه شيروان چرداول اختصاص يافته است.

وي ادامه داد: اين ميزان اعتبار با اولويت بندي صرف تكميل طرح‌هاي نيمه تمام عمراني و با توجه به وضعيت خشكسالي صرف پروژه‌هاي آبرساني اين شهرستان مي‌شود.

وي اظهار داشت: همچنين بخشي از اعتبار عمراني صرف تكميل طرح‌هاي نيمه تمام عمراني اين شهرستان شده و بخشي ديگر نيز صرف فصول آموزش، بهداشت، درمان، حمل و نقل، انرژي، فرهنگ و هنر، گردشگري، شهرسازي و غيره در شهرستان شيروان چرداول مي‌شود.

وي افزود: رئيس جمهور شعارهاي انتخاباتي خود را مبني بر رفع محروميت از مناطق محروم كشور را به عمل تبديل كرده و در شهرستان شيروان چرداول اين مهم به وضوع قابل مشاهده است.

رمضاني گفت: در  ۵ سال گذشته ده‌ها پروژه عمراني در بخش‌هاي مختلف كشاورزي ، صنعت و خدمات در اين شهرستان اجرا شده و يا در دست اجراست كه اين اقدامات نشان از تلاش دولت در راستاي محروميت زدايي دارد.

در ادامه اين آيين محمدجواد شريفي به عنوان فرماندار جديد شهرستان شيروان چرداول معرفي و از خدمات فرماندار اسبق مرادحاصلي و رمضاني سرپرست اين فرمانداري تقدير به عمل آمد.

شهرستان شيروان چرداول با  ۹۰ هزار نفر جمعيت در ۳۵ كيلومتري شمال شهر ايلام قرار دارد.

نظرات ارسال نظر