اعلام آخرین مهلت ثبت نام های مالیاتی

آخرین مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان سال جاری ،30 مهرماه 1392 می باشد.
آخرین مهلت پیش ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی ،30 مهرماه 1392 می باشد.
آخرین مهلت برای ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی جدید،30 آذر ماه 1392 می باشد.
آخرین مهلت برای ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم اشخاص حقوقی جهت دریافت شماره اقتصادی جدید،15 آبان ماه 1392 می باشد.
قابل توجه کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند "الف" و "ب" ماده 95  قانون مالیات های مستقیم
بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم،به اطلاع می رساند،لازم است نسبت به ارسال صورت معاملات فصل تابستان 1392 از طریق سایت www.tax.gov.ir ، تا پایان مهر ماه (30/7/92) اقدام نمایند.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایلام
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 19ماه و 11روز