چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

توقعات بیجا، سد توفیق مدیران بومی

 «کامران منصوری جمشیدی»در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،منطقه ایلام، اظهار  کرد:یکی از موانع و دغدغه‌ها در مسیر توفیق مدیران بومی در ایلام انتظارات بیجا و توقعات غیرمعقول وفراقانونی و بدتر از همه سهم‌خواهی خلاف منطق از آنها است.
وی ادامه داد:مدیران بومی بطور اعم و استاندار بطور اخص هنگامی‌که بیشترین وقت و انرژی خود را صرف دیدارها ، ملاقات‌ها ، رایزنی‌ها و شنیدن توقعات و مطامع افرادی کند که مدیر بومی را وسیله‌ای در دسترس برای نیل به اهداف ، طمع و توقع فردی و سود شخصی می‌دانند، شکی نیست که تا حد فراوانی برنامه‌ها،طرح‌ها و اهداف کلان و مهمی که در افق امور اجرایی خود ترسیم کرده معطل و معلق خواهد ماند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: در این برهه‌ی حساس لازم است همه‌ی ما با توقعات بیجا و مطامع شخصی فراقانونی و ایجاد معذوریت بواسطه و رابطه ، برای مدیران بومی سدتوفیق نشویم و خواسته‌ها را به حق کنیم.
منصوری جمشیدی ادامه داد: فعالان سیاسی باید بگذارند تا استاندار جدید ایلام که نه با سماجت خود بلکه بر اساس صلاحدید دولت برگزیده شده در انتخاب همکار و مسئولین زیرمجموعه بر اساس تدبیر خود فراغ بال و بی‌حاشیه عمل کند.
این فعال سیاسی تصریح کرد:احتمال اینکه فرد شایسته و لایقی در این میان دیده نشود و یا خارج از گود بماند طبیعی است و شایسته‌تر آن است که فرد شایسته بحای تحمیل انتخاب و دعوت شود.
وی یا بیان اینکه شایستگی‌ها در میان اصطکاک و اختلاف‌ها مخدوش می‌شود تصریح کرد: این بدان معنا نیست که پیشنهاد و حتی انتقاد بایکوت شود بلکه مراد آن است اعمال فشار و حاشیه‌سازی وقت مسئولین را برای اجرای برنامه‌ها و انرژی خدمتگزاری بیشتر را سلب می‌کند.
منصوری جمشیدی ادامه داد:توقعات فراقانونی نتیجه‌ای جز بدبینی ، کینه ، ترویج قانون گریزی ، لطمه به عدالت ، بد اخلاقی و در نهایت زیان مردم و استان در پی نخواهد داشت.
وی «مهندس مروارید» را فردی توانمند و کاملا آشنا با تفکر و برنامه دولت تدبیر و امید دانست و به همه فعالان سیاسی استان توصیه کرد: باید به وی فرصت داد در فضایی بدون حاشیه و دغدغه مدیریت اجرایی استان را به دست گیرد و مستقل بر اساس کارشناسی در چهار چوب قانون و با فراغت تدبیری برای محرومیت‌ها،کمبودها و مصائب استان و مایه امیدآفرینی مردم ایلام شود.

یک فعال سیاسی گفت: توقعات غیرمعقول و فراقانونی و بدتر از همه سهم‌خواهی خلاف منطق از مدیران بومی شد راه توفیق آنهاست و باید به استاندار بومی فرصت داد در فضایی بدون حاشیه و دغدغه مدیریت اجرایی استان را به دست گیرد.

«کامران منصوری جمشیدی»در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،منطقه ایلام،اظهار کرد:یکی از موانع و دغدغه‌ها در مسیر توفیق مدیران بومی در ایلام انتظارات بیجا و توقعات غیرمعقول و فراقانونی و بدتر از همه سهم‌خواهی خلاف منطق از آنها است.

وی ادامه داد:مدیران بومی بطور اعم و استاندار بطور اخص هنگامی‌که بیشترین وقت و انرژی خود را صرف دیدارها ، ملاقات‌ها ، رایزنی‌ها و شنیدن توقعات و مطامع افرادی کند که مدیر بومی را وسیله‌ای در دسترس برای نیل به اهداف ، طمع و توقع فردی و سود شخصی می‌دانند، شکی نیست که تا حد فراوانی برنامه‌ها،طرح‌ها و اهداف کلان و مهمی که در افق امور اجرایی خود ترسیم کرده معطل و معلق خواهد ماند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: در این برهه‌ی حساس لازم است همه‌ی ما با توقعات بیجا و مطامع شخصی فراقانونی و ایجاد معذوریت بواسطه و رابطه ، برای مدیران بومی سدتوفیق نشویم و خواسته‌ها را به حق کنیم.

منصوری جمشیدی ادامه داد: فعالان سیاسی باید بگذارند تا استاندار جدید ایلام که نه با سماجت خود بلکه بر اساس صلاحدید دولت برگزیده شده در انتخاب همکار و مسئولین زیرمجموعه بر اساس تدبیر خود فراغ بال و بی‌حاشیه عمل کند.

این فعال سیاسی تصریح کرد:احتمال اینکه فرد شایسته و لایقی در این میان دیده نشود و یا خارج از گود بماند طبیعی است و شایسته‌تر آن است که فرد شایسته بحای تحمیل انتخاب و دعوت شود.

وی یا بیان اینکه شایستگی‌ها در میان اصطکاک و اختلاف‌ها مخدوش می‌شود تصریح کرد: این بدان معنا نیست که پیشنهاد و حتی انتقاد بایکوت شود بلکه مراد آن است اعمال فشار و حاشیه‌سازی وقت مسئولین را برای اجرای برنامه‌ها و انرژی خدمتگزاری بیشتر را سلب می‌کند.

منصوری جمشیدی ادامه داد:توقعات فراقانونی نتیجه‌ای جز بدبینی ، کینه ، ترویج قانون گریزی ، لطمه به عدالت ، بد اخلاقی و در نهایت زیان مردم و استان در پی نخواهد داشت.

وی «مهندس مروارید» را فردی توانمند و کاملا آشنا با تفکر و برنامه دولت تدبیر و امید دانست و به همه فعالان سیاسی استان توصیه کرد: باید به وی فرصت داد در فضایی بدون حاشیه و دغدغه مدیریت اجرایی استان را به دست گیرد و مستقل بر اساس کارشناسی در چهار چوب قانون و با فراغت تدبیری برای محرومیت‌ها،کمبودها و مصائب استان و مایه امیدآفرینی مردم ایلام شود.

نظرات ارسال نظر