پژوهشگر بیابان زدائی:افت شدید آب‌های زیرزمینی دشت مهران را تهدید می‌کند/تعادل‌بخشی به آبخوان‌ها ضروری است

پژوهشگر بیابان‌زدائی گفت: افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی دشت مهران را تهدید می‌کند زیرا در برخی مناطق این دشت سطح آب به 32 متر کاهش یافته است.

«عبدالرضا محمدی» با حضور در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،منطقه ایلام، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در سال‌های 1387 تا 1392 « چاه های مشاهده ای»  دشت مهران افت سطح آب زیرزمینی شدیدی در دشت مهران صورت گرفته است.

وی افزود:  ارتفای سطح آب زیرزمینی چند چاه مشاهده‌ای به این شرح است: در چاه پیزومتری «گاوی» سطح آب 32 متر کاهش یافته که  این منطقه بیشترین میزان کاهش را تجربه کرده ، چاه‌های شمال «جو چفت» 15متر ،«حسین‌آباد» و «رضا آباد» 12 متر ،«فرخ آباد» 9 متر ،در غرب مهران 7 متر و چاه‌های محسن‌آباد از 5تا 7 متر و«بان‌رحمان» نیز 1.5 مترکاهش سطح آب داشته است.

وی با بیان اینکه بخاطر وجود حوضچه‌هاي طرح تغذيه مصنوعي حوضه  «محسن آباد » و «بان‌رحمان» از دشت مهران افت کمتری نسبت به سایر چاه‌های پیزومتری دارد تأکید کرد: توسعه ناپایدار و برداشت‌های بی‌رویه  از آب زیرزمینی دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت مهران است.

دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدائی دانشگاه ایلام، خاطرنشان کرد:سيلاب‌هايي كه از طريق رودخانه و مسيل‌ها به حوضچه‌ها ‏وارد مي شود در تغذيه سفره‌ها و جلوگيري از افت سطح آب تأثير فراوان دارد.

محمدی در خصوص پیامدهای نامطلوب روند کاهش سطح آب‌های زیر زمینی هشدار داد و گفت: کاهش سطح آبهاي زيرزميني هجوم آب‌هاي شور شده و تنزل و تخريب کيفيت آب شيرين را در پي‌دارد.

وی با اشاره به کسري حجم مخازن آب زير زميني در سطح کشور به میزان  7.009 ميليارد متر مکعب بر اساس بيلان منابع آب کشور که توسط شرکت مديريت منابع آب ايران بهينه تهيه شده است تصریح کرد:  درصد کسري حجم مخازن آب زيرزميني جهان مربوط به ایران بوده که راه‌حل اين مشکل به تعادل رساندن آبخوان‌ها است.

این پژوهشگر در خصوص راه‌های تعادل‌بخشی بر آبخوان‌ها گفت: افزايش راندمان آبياري در بخش کشاورزي با استفاده از روش ‌های مدرن آبياري به منظور صرفه جويي در مصرف آب ، اعمال مديريت صحيح مصرف آب در بخش ‌های شرب و صنعت، مطالعه و اجراي طرح ‌هایپخش سيلاب و تغذيه مصنوعي و کنترل و استفاد ه بهينه از منابع آب‌هاي سطحي موجود باید در دستور کار قرار گیرد.

 محمدی  جلوگيري از بهره برداری و انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، کنترل بهرهبرداری چاه‌هاي داراي پروانه، جلوگيري از توسعه بي رويه چاه‌ها و رعايت سقف تخصيص تعيين شده جهت توسعه بهره ‌برداریاز آب‌هاي زيرزميني، را از دیگر راه کارهایی عنوان کرد که می‌تواند تا حدودی روند افت سطح آب زيرزميني‌را کاهش داده و مخاطرات ناشي از آن را از جمله  کاهش حجم مخازن آب زيرزميني ، کاهش آبدهي و خشك شدن چاه‌ها و قنوات ، نشست سطح زمين و تخريب مخازن آب زيرزميني ، هجوم آب شور، تنزل و تخريب کيفيت آب شيرين منابع آب زيرزميني و انتشار و پخش آلودگي ‌هارا کنترل کند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 6روز