چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

نماینده ایلام از انتصاب مدیران غیر بومی در بانکهای استان انتقاد کرد

 نماینده ایلام از انتصاب مدیران غیر بومی در بانکهای استان انتقاد کرد و خواستار استفاده از نیروهای متخصص ایلام شد.
عمران علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکثر مدیران بانکهای عامل استان ایلام غیر بومی هستند در حالی که نیروهای توانمند و نخبه زیادی در این زمینه در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: انتصاب مدیران غیر بومی در بانکها توهین به نیروهای نخبه و توانمند استان ایلام است.
این نماینده بیان داشت: از وزیر اقتصاد می خواهیم در رویه انتصاب نیروهای غیر بومی بر بانکهای استان تجدید نظر کند و از نیروهای بومی توانمند استفاده شود.
علیمحمدی بیان داشت: وقتی نیروی بومی توانمند در خیلی از حوزه ها در استان ایلام وجود دارد، استفاده از نیروهای غیربومی به خصوص در بانکها نادیده گرفتن حقوق نخبگان استان ایلام است.
وی گفت: از دولت تدبیر و امید انتظار داریم که رویه انتصاب مدیران غیر بومی در بانکهای استان را تغییر دهد.
نظرات ارسال نظر