نایب رئیس خانه مطبوعات ایلام: نشریات استان با مشکلات مالی روبرو هستند

نایب رئیس خانه مطبوعات استان ایلام گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه مطبوعات را براساس میزان و درجه برخورداری مناطق توزیع کند و به نشریات مناطق کمتر توسعه یافته توجه بیشتری داشته باشد.
علی حیات نیا در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،منطقه ایلام اظهار کرد: با توجه به اینکه اقتصاد مطبوعات محلی وابسته  به میزان رپرتاژ و آگهی هایی  است که جذب می کنند  و از طرفی به علت کم بودن واحدهای صنعتی و اقتصادی بزرگ در مناطق کمتر توسعه یافته  مانند ایلام پیشنهاد می شود معاونت مطبوعاتی جهت تقویت و جلوگیری از تعطیلی نشریات مناطق کمتر توسعه یافته در تخصیص یارانه ها به میزان برخورداری و عدم برخورداری استان ها هم توجه کند.
وی با بیان اینکه اکنون نشریات محلی در استان هایی مانند ایلام با مشکلات عدیده مالی و اقتصادی مواجه بوده که همین عامل ادامه فعالیت و حیات نشریات را به خطر انداخته است تصریح کرد:به دلیل ضعف بخش خصوصی در این مناطق، عملا  نگاه درآمدی نشریات به آگهی های بخش دولتی معطوف است.
نایب رییس خانه مطبوعات استان ادامه داد: یارانه هایی که سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می دهد می تواند کمک مناسبی جهت تقویت بنیه مالی و ارتقای فعالیت ها باشد از این رو پیشنهاد می شود میزان توسعه نیافتگی اقتصادی و صنعتی  به عنوان یک شاخص در تخصیص یارانه مطبوعات مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.
حیات نیا با بیان اینکه نمی توان نشریه ای را که در یک منطقه توسعه نیافته با مشکلات عدیده  فعالیت می کند با  یک نشریه که در یک منطقه توسعه یافته  چاپ می شود در یک سطح بررسی کرد ادامه داد: مطبوعات محلی نقش بی بدیلی در رشد و ارتقای فرهنگی مناطق  ایفا کرده و دستیابی به توسعه پایدار مستلزم حمایت از نشریات و ایجاد بستر مناسب برای ارائه نقد ، نظر و مطالبات مردم است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -3روز