چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی در ایلام اجرا می شود.

سردار ˈعلی دولتیˈ روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: در این مرحله افزون بر اجرای طرح ها و برنامه های گذشته، با جرائم جدید نیز به فراخور نیاز برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: برخورد با اراذل و اوباش در اجرای طرح امنیت اجتماعی در اولویت کاری پلیس قرار گرفته است. وی اظهار کرد: نیروی انتظامی تامین امنیت پایدار اجتماعی، برخورد با جرائم خشن و پیشگیری از وقوع جرم را در سرلوحه وظایف خود قرار داده است.
فرمانده انتظامی ایلام گفت: امنیت ضروری ترین نیاز جامعه است و خانواده ها با تربیت و پرورش درست فرزندان نقش بنیادی در این زمینه بر عهده دارند. دولتی افزود: امنیت اجتماعی فراتر از هر نیازی در جامعه است. وی یادآور شد: در اجرای طرح امنیت اجتماعی و با هدف آرامش مردم، عملیات پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با اولویت جمع آوری اراذل و اوباش به صورت هفتگی اجرا می شود.
فرمانده انتظامی ایلام از مردم خواست در راستای اجرای مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی با پلیس همکاری کنند.
نظرات ارسال نظر