مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی در ایلام اجرا می شود.

سردار ˈعلی دولتیˈ روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: در این مرحله افزون بر اجرای طرح ها و برنامه های گذشته، با جرائم جدید نیز به فراخور نیاز برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: برخورد با اراذل و اوباش در اجرای طرح امنیت اجتماعی در اولویت کاری پلیس قرار گرفته است. وی اظهار کرد: نیروی انتظامی تامین امنیت پایدار اجتماعی، برخورد با جرائم خشن و پیشگیری از وقوع جرم را در سرلوحه وظایف خود قرار داده است.
فرمانده انتظامی ایلام گفت: امنیت ضروری ترین نیاز جامعه است و خانواده ها با تربیت و پرورش درست فرزندان نقش بنیادی در این زمینه بر عهده دارند. دولتی افزود: امنیت اجتماعی فراتر از هر نیازی در جامعه است. وی یادآور شد: در اجرای طرح امنیت اجتماعی و با هدف آرامش مردم، عملیات پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با اولویت جمع آوری اراذل و اوباش به صورت هفتگی اجرا می شود.
فرمانده انتظامی ایلام از مردم خواست در راستای اجرای مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی با پلیس همکاری کنند.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال