طرح امانت دهی عروسک های دارا و سارا در ایلام اجرا می شود

به گزارش ایرنا، 'صادق اكبری' روز شنبه در نشست مسوولان مراكز مجری طرح امانت دهی عروسك های دارا و سارا اظهار كرد: عروسك ها نماینده فرهنگ ها هستند و نباید به سادگی از كنار آن ها رد شد.
وی ادامه داد: كودك با عروسك هم ذات پنداری كرده و از شخصیت آنها برای زندگی خود الگوسازی كرده و در حقیقت كودك با عروسك رابطه ظریف آموزشی برقرار می كند.
وی افزود: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان سعی دارد با اجرای این طرح و امانت دهی عروسك های سارا و دارا به صورت غیرمستقیم، ارزش ها و آموزش های لازم را به كودكان بیاموزد.
طرح امانت دهی عروسك های دارا و سارا با اهداف تربیتی عاطفی و در راستای همنشینی بیشتر دارا و سارا با بچه ها در كانون استان ایلام همزمان با مراكز سراسر كشور برگزار می شود.
عروسك های دارا و سارا به عنوان دو عروسك ملی ایران به صورت برنامه ریزی شده در اختیار بچه ها قرار می گیرد.
22 مركز فرهنگی هنری ثابت، سیار و پستی كانون در سراسر استان ایلام برنامه های مختلفی را برای معرفی بهتر عروسك های ملی ایرانی اجرا می كنند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -10روز