جامعه شناس ایلامی:نقد آثار هنری را باید به اهلش سپرد

جامعه شناس ایلامی گفت: باید نقد آثار  فکری و هنری را به مراکز دانشگاهی و هنری و شخصیت های متخصص در این زمینه ها سپرد و نباید با منطق والی گری به جنگ اصحاب اندیشه و هنر رفت.

 

علی موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه ایلام، اظهار کرد: هیچ جامعه بشری فارغ از مسائل اجتماعی نیست و اصولاً پیدایش مسائل اجتماعی یکی از نشانه های حیات و حرکت جوامع است و به لحاظ منطقی گریزی از آنها نیست، چرا که نبود مسأله اجتماعی در جامعه مترادف با مرگ جامعه است.

 

وی افزود: اما میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نحوه مواجهه با این پدیده ها تفاوت وجود دارد و در حالی که کشورهای توسعه یافته هنر بهره گیری از بحرانها جهت تولید دانش جدید و کنترل و کاهش مسائل اجتماعی را دارند .

 

ین جامعه شناس ایلامی ادامه داد: به عنوان مثال کشورهای توسعه یافته با تجزیه و تحلیل انقلابهایی که در درون آنها به وقوع پیوسته و جنگ ها و سایر مسائل توانسته اند دیدگاهها و نظریه هایی در این زمینه تولید نماید و حتی از آنها جهت پیشگیری از وقوع آنها در آینده استفاده کنند.

 

موسی نژاد تأکید کرد: اما در کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران در این زمینه کمتر کاری صورت گرفته است مثلاً در باره مسئله خود کشی کار چندانی انجام نشده در صورتی که منطق علمی اقتضاء می کند که از این مسئله بهره لازم برده شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام اضافه کرد: به این معنی که علاوه بر تحقیقات علت یابی و شیوع شناسی ضرورت دارد در باره این پدیده داستان، شعر، فیلم و مواردی از این قبیل تولید شود و بر این اساس از عملکرد آقای مهرجویی، الماسی و دیگرانی که در باب مسائلی مثل خودکشی، جنگ و پیامدهای آندست به تولید اثر می زنند باید دفاع کرد.

 

وی تصریح کرد: اقدام این هنرمندان به ویژه در زمینه طرح این مسائل قابل تحسین است و اگر تا کنون از طرف بنده بحثی مطرح شده به معنای مخالفت با خلق چنین کارهایی نبوده بلکه مباحث بیشتر ناظر بر کیفیت آنها بوده است .

 

موسی نژاد خاطرنشان کرد: به نظر من حیات منطق والی گری آن هم در عرصه اندیشه و هنر به سر رسیده و خطاست که بر اساس این منطق منسوخ به جنگ اصحاب اندیشه و هنر برویم.

 

جامعه شناس ایلامی با بیان اینکه باید صیانت و حراست از حریم اندیشه را به اهلش بسپاریم گفت: در دنیای کنونی باید به تنوع دیدگاهها و تکثر صداها ارج بنهیم چرا که این امر اگر در هر حوزه دیگری مخرب باشد در حوزه اندیشه و هنر مبارک است و اصلاً حیات و حرکت در عرصه اندیشه جز به مدد تنوع و تکثر دیدگاهها امکانپذیر نیست.

 

مدرس جامعه شناسی با اشاره به اینکه خالقان آثار فکری طلایه داران ترقی جامعه هستند اظهار کرد: باید « آنها را بر صدر نشاند و قدر دانست» و از حذف و سانسور آثارشان اجتناب کرد چرا که با برانگیختن نقد ناقدان به پویایی عرصه اندیشه مدد می رسانند البته ناگفته پیداست که خدمتی که ناقدان به جامعه می کنند شاید دست کمی از خدمات تولید کنندگان اندیشه نداشته باشد.

 

وی با تکید بر نقش نقد به عنوان عامل حیات و باروری گفت: باید به این افراد هم بها و هم میدان داده شودو عرصه برای فعالیت آنها فراهم شود ولی به موقع و به شیوه درست به نقد آثار آنها پرداخت.

موسی نژاد در ادامه اظهار کرد: آنچه اخیراً از سوی مسئولین و دیگر شهروندان نسبت به آثار آقایان مهرجویی و الماسی صورت گرفته نسبتی با روحیه انتقادی ندارد و بر اساس منطق والی گری شهروندان را بر ضد این هنرمندان تحریک نموده اند که جای تأسف دارد.

 

وی گفت: این عده توجه نمی کنند که جامعه جدید الزامات و اقتضائات خاص خودش را دارد و بسیار متفاوت از جامعه دیروز است که در آن بزرگ قبیله نماینده تام الاختیار تمام افراد در همه زمینه های مذهبی، سیاسی و خانوادگی و... بود و می توانست از طرف آنها اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد زیرا جامعه جدید تمایز یافته است و تخصص و صلاحیت یک فرد در یک زمینه   را نمی توان نشانه صلاحیت او در زمینه های دیگر داسنت.

 

وی تأکید کرد: در جامعه جدید چاره ای جز این نیست که امور را به اهلش بسپارید به عنوان مثال صلاحیت نقد آثار علمی و هنری را به عالمان و هنرمندان فعال و متخصص در این حوزه واگذار کنیم و با ورود به این مباحث بر اساس غیرت مندی و احساساتی که خاص دنیای سنتی است هزینه های بیشتری را بر جامعه تحمیل نکنیم و راه را بر پویایی اندیشه در این دیار نبندیم.

 

مدرس جامعه شناسی تصریح کرد: اینگونه مواجهه مبتنی بر حذف با آثار هنری معلول توسعه نیافتگی فکری مسئولان استان است و هم راه را برای پیشرفت های بعدی می بندد.

 

وی با بیان اینکه اینجانب که در نوشته ها و گفته های گذشته نکاتی را در نقد آثار آقایان مهرجوئی و الماسی بیان کرده ام اظهار کرد:  معتقدم باید نقد اینگونه آثار را به مراکز دانشگاهی و هنری و شخصیت های متخصص در این زمینه ها بسپاریم.

 

موسی نژاد در ادامه بیان کرد: صرفاً در این صورت جامعه ما می تواند به بلوغ بیشتری در این حوزه ها دست پیدا کند و مسئولان باید زمینه را برای تمایز ساختاری و تفکیک کارکردی در همه عرصه ها و از جمله عرصه های علمی و هنری فراهم کنند.

 

جامعه شناس ایلامی افزود: با این اقدام مراکز مسئول از وضعیت رکود و انفعال فعلی خارج خواهند شد.

 

وی در پایان گفت: اینجانب علیرغم انتقاداتی که از این آثار به عمل آورده ام به قول آن اندیشمند بزرگ پایبندم که در دفاع از یکی از مخالفانش گفت « حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزنی».

 

جهانگیر الماسی مشغول ساختن فیلمی با عنوان "رنج و سرمستی" در ایلام است که اخیرا واکنش هایی نسبت به آن نشان داده شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 6روز