۹۰ نقطه شهر ایلام برای تبلیغات انتخابات آماده سازی شد

شهردار ايلام گفت: 90 نقطه شهر براي تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي آماده سازي شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، عبدالخالق منصوري بيان کرد: اين نقاط به شيوه گروهي براي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: تبليغات به اين روش در قالب چاپ عکس و نام و نام خانوادگي نامزدها انجام مي شود که باعث خواهد شد مردم بيشتر با آنان آشنا شوند.
منصوري اظهار کرد: شيوه گروهي تبليغات نامزدهاي انتخاباتي افزون بر ساماندهي باعث جلوگيري از تخريب چهره شهر مي شود.
شهردار ايلام از مسوولان ستادها و هواداران آنان خواست از هرگونه تبليغات و نصب پوستر و عکس در ديگر نقاط شهري خودداري کنند.
تبليغات نامزدهاي انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا از شانزدهم ماه جاري آغاز مي شود.
انتخابات رياست جمهوري، ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي (حوزه انتخابيه ايلام) و شوراهاي اسلامي شهر و روستا 24 خرداد جاري در استان ايلام همزمان با سراسر کشور برگزار مي شود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 6روز