رییس جمهور وارد ایلام شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دكتر 'محمود احمدی نژاد' به منظور شركت در آیین بهره برداری از چندین طرح مهر ماندگار به استان ایلام سفر كرده است. 
'علی نیكزاد' وزیر راه و شهرسازی، 'محمد عباسی' وزیر ورزش و امور جوانان و 'غلامحسین الهام' سخنگوی دولت احمدی نژاد را در این سفر یك روزه همراهی می كنند. 
قرار است چندین طرح مهم مهر ماندگار از جمله ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ایلام، مسكن مهر و سد دویرج دهلران با حضور رییس جمهوری به بهره برداری برسد. 
بهره برداری از این طرح ها نقش بسیار مهمی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان ایلام برجای خواهد گذاشت. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز