شنبه 3 اسفند 1398

نامه وارده : قرار گرفتن رانندگان وسایل نقلیه "بر سر بی راهی" در خیابان پاسداران ایلام

روز جمعه مورخ 25 مرداد 92 : ناهماهنگی بین دو اکیپ پلییس راهنمایی و رانندگی، عبور وسایل نقلیه در مسیر خیابان پاسداران ایلام را "بر سر بی راهی"  قرار داده است.  
از سویی، هدایت وسایل نقلیه به وسیله ی اکیپی از پلیسان راهنمایی و رانندگی به سمت خیابان سمندری و از سوی دیگر، مصدود کردن راه و جریمه رانندگانی که از مسیر هدایت شده حرکت می کنند به وسیله ی اکیپ دیگری از پلیسان راهنمایی و رانندگی، صورت مضحکی به خیابان پاسداران داده است.
خیابان پاسداران ایلام که به واسطه ی قرار گرفتن در شعاع انقطاعی با بلوار شهدا، استقرار پارک کودک، کتابخانه، مسجد جامع و نزدیکی به مراکز خرید همواره بار ترافیکی شدیدی را بر شانه خود تحمل کرده است اکنون موجب سرگردانی وسایل نقلیه شده است.
شهروندان "بر سر بی راهی" خروج از این خیابان قرار گرفته اند و خواستار پی گیری و حل این مشکل از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان، هستند.
نظرات ارسال نظر