پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

طی شش سال۸۱۰ شهروند ایلامی براثر انفجار مین مجروح یا نقص عضو شده اند

صادق رستمي روز سه شنبه در كارگاه هم انديشي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده منطقه غرب كشور در محل هتل زاگرس ايلام افزود: اين افراد از سال ۸۴ تا پايان سال ۹۱ در اثر برخورد با مين در مناطق مرزي و كانون هاي آلوده به مواد منفجره استان در شهرستان هاي ايلام، مهران و دهلران دچار جراحت و نقص عضو شده اند.
وي اضافه كرد: وجود زمين هاي آلوده به مين ضرورت آموزش هاي پيشگيري از معلوليت ناشي از انفجار را دوچندان كرده و اين آموزش ها به دانش آموزان، دامداران و كشاورزان مناطق مرزي استان ارائه شده است.
مديركل بهزيستي ايلام افزود: بيش از ۳۵ هزار نفر از جمله دانش آموزان، دامداران و كشاورزان شهرستان هاي مرزي ايلام، مهران و دهلران سال گذشته آموزش هاي پيشگيري معلوليت ناشي از انفجار مين را فرا گرفته اند.
مدير كل امور اجتماعي استانداري ايلام نيز در اين نشست گفت: ايلام با داشتن ۴۳۰ كيلومتر مرز مشترك با عراق در جريان هشت سال جنگ تحميلي رژيم بعث عليه جمهوري اسلامي ايران به طور مستقيم درگير جنگ بود.
مسعود ملكي افزود: گستره قابل توجهي از عمليات پاكسازي مناطق آلوده به مين استان تاكنون انجام گرفته و اين كار همچنان در شهرستان هاي مرزي ايلام، مهران و دهلران در حال انجام است.
وي از فعاليت بهزيستي استان در اجراي طرح آموزش هاي پيشگيري معلوليت ناشي از انفجار مين قدرداني و بر گسترش آن تاكيد كرد.
معاون فرهنگي و پيشگيري اداره كل بهزيستي ايلام نيز در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: در اين كارگاه كارشناسان پيشگيري معلوليت بهزيستي استان هاي مرزي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام و خوزستان شركت دارند.
شاپور كردي ادامه داد: اين كارگاه يك روزه به منظور ارائه راهكارهاي جديد پيشگيري معلوليت و بررسي آمار و اطلاعات معلوليت هاي ناشي از انفجار مين و مواد آلوده جنگي برگزار شده است.
نظرات ارسال نظر