طی شش سال۸۱۰ شهروند ایلامی براثر انفجار مین مجروح یا نقص عضو شده اند

صادق رستمي روز سه شنبه در كارگاه هم انديشي پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از انفجار مين و مهمات عمل نكرده منطقه غرب كشور در محل هتل زاگرس ايلام افزود: اين افراد از سال ۸۴ تا پايان سال ۹۱ در اثر برخورد با مين در مناطق مرزي و كانون هاي آلوده به مواد منفجره استان در شهرستان هاي ايلام، مهران و دهلران دچار جراحت و نقص عضو شده اند.
وي اضافه كرد: وجود زمين هاي آلوده به مين ضرورت آموزش هاي پيشگيري از معلوليت ناشي از انفجار را دوچندان كرده و اين آموزش ها به دانش آموزان، دامداران و كشاورزان مناطق مرزي استان ارائه شده است.
مديركل بهزيستي ايلام افزود: بيش از ۳۵ هزار نفر از جمله دانش آموزان، دامداران و كشاورزان شهرستان هاي مرزي ايلام، مهران و دهلران سال گذشته آموزش هاي پيشگيري معلوليت ناشي از انفجار مين را فرا گرفته اند.
مدير كل امور اجتماعي استانداري ايلام نيز در اين نشست گفت: ايلام با داشتن ۴۳۰ كيلومتر مرز مشترك با عراق در جريان هشت سال جنگ تحميلي رژيم بعث عليه جمهوري اسلامي ايران به طور مستقيم درگير جنگ بود.
مسعود ملكي افزود: گستره قابل توجهي از عمليات پاكسازي مناطق آلوده به مين استان تاكنون انجام گرفته و اين كار همچنان در شهرستان هاي مرزي ايلام، مهران و دهلران در حال انجام است.
وي از فعاليت بهزيستي استان در اجراي طرح آموزش هاي پيشگيري معلوليت ناشي از انفجار مين قدرداني و بر گسترش آن تاكيد كرد.
معاون فرهنگي و پيشگيري اداره كل بهزيستي ايلام نيز در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: در اين كارگاه كارشناسان پيشگيري معلوليت بهزيستي استان هاي مرزي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام و خوزستان شركت دارند.
شاپور كردي ادامه داد: اين كارگاه يك روزه به منظور ارائه راهكارهاي جديد پيشگيري معلوليت و بررسي آمار و اطلاعات معلوليت هاي ناشي از انفجار مين و مواد آلوده جنگي برگزار شده است.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال