فعالیت کم و محدود نامزدهای ریاست جمهوری برای تبلیغات در ایلام

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری وارد مرحله تبلیغات شده اما بیشتر نامزدها تبلیغاتی بسیار کم و محدود در استانهای کوچکی مثل ایلام دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مردم استان ایلام مانند سالهای گذشته خود را برای حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند ولی از طرفی بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری در این استان تاکنون تبلیغات کم و محدود دارند.
البته در شهرستانها و روستاها استان نیز این تبلیغات اصلا وجود ندارد و می توان به طور کلی گفت در حال حاضر ستادهای محسن رضایی، محمدباقر قالیباف و عارف از همه بیشتر فعالیت دارند.
البته در این بین سعید جلیلی، حداد عادل و علی اکبر ولایتی فعالیتهایشان را آغاز کرده اند ولی اندک و محدود است و دیگر گزینه ها همچون حسن روحانی و غرضی نیز بسیار اندک و محدود است.
مردم استان ایلام به خصوص در شهرستانها و روستاها با بیشتر گزینه های ریاست جمهوری آشنایی ندارند و لزوم تبلیغات نامزدها در استانهای کوچک بیشتر است.
بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری اصلا تاکنون به استان ایلام سفر نکرده اند و هیچ برنامه ای برای توسعه مناطق محروم بیان نکرده اند. در حال حاضر ار بین نامزدها تنها محمد باقر قالیباف و محسن رضایی به این  استان سفر داشته اند.
به دلیل عدم ساماندهی احزاب و گروه های سیاسی در استان ایلام بیشتر نامزدهای انتخاباتی از افراد و مردم عادی برای ستادهای خود در استان استفاده کرده اند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز