پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

۱۰ دستگاه دیالیز در اختیار بیمارستان های ایلام قرار گرفت

دکتر ˈیاسین یعقوبیانˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این دستگاه ها در اختیار بیمارستان های دولتی شهرستان های مختلف استان ایلام قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بدنبال راه اندازی این دستگاه های دیالیز در بیمارستان های استان اکنون کار خدمات دهی به بیماران نیازمند با آسانی و شتاب بیشتری انجام می شود.
وی اظهار کرد: به کارگیری این دستگاه ها در بیمارستان های دولتی باعث شده که بیماران دیگر برای دیالیز به شهر ایلام و استان های همسایه مراجعه نکنند.
یعقوبیان با بیان اینکه این دستگاه های دیالیز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خریداری شده است به اعتبار هزینه شده برای این دستگاه ها اشاره ای نکرد.
9 بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی اکنون در استان ایلام دایر و فعال است.
نظرات ارسال نظر