مهران در محاصره جیرجیرک ها/حمله بی سابقه جیرجیرک ها آسایش را از شهروندان مهرانی گرفت

به گزارش ايرنا، شمار اين حشرات در مناطقي از شهر مرزي مهران به حدي است كه شهروندان در ساعت هاي پاياني روز قادر به خروج از منزل نيستند. 
شماري از شهروندان مهراني در گفت و گو با ايرنا خواستار رسيدگي مسوولان به اين مشكل شدند. 
حسن برجعلي در اين باره مي گويد: حدود يك هفته است كه جيرحيرك ها به خانه هاي آنان هجوم آورده و باعث سلب آسايش مردم شده اند. 
وي اضافه مي كند: به علت جمعيت زياد اين حشره ها سطح بيروني منازل آنان پوشيده از حشره جيرجيرك است. 
يكي ديگر از شهروندان مهراني گفت: هر روز بايد براي رهايي از اين حشره تعداد زيادي سم خريداري كرد تا بتوان به اين وسيله براي مدتي از اين مشكل رهايي يافت. 
ستار حسني اضافه كرد: اين موضوع را با مسوولان در ميان گذاشته ام اما تاكنون هيچ اقدامي در پيوند با آن انجام نداده اند. 
وي مي گويد: جيرجيرك ها از سوي مزارع گندم و از سمت كشور عراق به اين مناطق هجوم آورده اند. 
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مرزي مهران نيز در اين خصوص گفت: جيرجيرك ها بيشتر در ساعت هاي پاياني شب به خانه هاي مردم حمله مي برند و باعث آزار و اذيت خانواده ها بويژه كودكان خردسال مي شوند. 
احسان گلاب پاش افزود: سر و صداي جيرجيرك ها در شب و هجوم آنها به منازل و حياط خانه ها و همچنين به اتاق خواب شهروندان باعث اذيت و آزار مردم شده است. 
مسوولان بهداشتي و درماني شبكه بهداشت و درمان و جهاد كشاورزي شهرستان مهران نيز اعلام كردند، اين موضوع هيچ پيوندي به وظايف و مسووليت هاي آنها ندارد. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -14روز