همایش ملی مانگ و مانشت در ایلام برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از برگزاری همایش ملی مانگ و مانشت بزرگداشت دو شاعر برجسته ایلامی شاکه و خان منصور در این استان، خبر داد. علی گهرسودی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، صبح امروز(14 مرداد) با بیان این مطلب، به خبرگار شبستان در ایلام، اظهار کرد: شاکه و خان منصور دو شاعر برجسته ایلامی هستند که تاثیر بسیار زیادی در ادبیات مردم این استان گذاشته اند.
وی، افزود: این همایش در بخش تاریخ و تاریخ ادبیات شامل بررسی آثار و احوال و افکار شاکه و خان منصور، نقش شاکه و خان منصور در جنگ های ایران با بیگانگان، تاثیرگذاری و تاثیر پذیری شعر این دو شاعر ایلامی، روایت پردازی مردم از زندگی شاکه و خان منصور، بررسی مقطع تاریخی حیات شاکه و خان منصور برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، ابراز کرد: در بخش ساختار زبان محورهای بررسی شعر شاکه و خان منصور از منظر زبانشناسی و گویش های ادبی، شاکه و خان منصور در مقایسه با گویش های کردی امروز سبک شناسی، شعر شاکه و خان منصور در زبان شعری مورد توجه است.
گهرسودی، ابراز کرد: علاقه مندان می توانند در بخش تحلیل محتوا نیز تحلیل شخصیت شاکه و خان منصور، چرایی و چگونگی دل بستگی شاکه و خان منصور به یکدیگر، درون مایه های شعری شاکه و خان منصور، دغدغه های فلسفی در شعر شاکه و خان منصور بررسی اصالت شعری و تاثیری قرآن و حدیث در اشعار شاکه و خان منصور آثار خود را ارسال کنند.
وی، در بخش زیبا شناسی نیز زیباشناسی شعر شاکه و خان منصور، مشابهت و نزدیکی سبک شعری شاکه و خان منصور با سبک های رایج ادبی کردی و فارسی، تاثیر و نفوذ شعر شاکه و خان منصور در ادبیات شفاهی منطقه، جایگاه شعر این دو شاعر ایلامی در شعر کردی و جنوبی مورد توجه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام،آخرین مهلت ارسال آثار را 30 آبان سال جاری عنوان کرد و افزود: محدودیتی برای ارائه تعداد مقالات در محورها و موضوعات اعلام شده وجود ندارد.
گهرسودی، با بیان اینکه آثار ارسالی باید به صورت تایپ شده و در برنامه ورود 2003 باشد، ابراز کرد: حق چاپ آثار برای دبیرخانه همایش به صورت کتاب محفوظ است.
وی، با اشاره به اینکه علاقه مندان می توانند آثار خود را به آدرس دبیرخانه این جشنواره به آدرس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، واحد فرهنگی ارسال کنند، خاطرنشان کرد: فراخوان این همایش در سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گرفته است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز