دوشنبه 5 خرداد 1399

اعضای شورای شهر دهلران مشخص شدند

فرماندار شهرستان دهلران گفت: اعضای شورای شهر دهلران مشخص شده اند. بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان دهلران با حضور گسترده خود در پاي صندوق هاي اخذ راي نشان دادند كه به آرمانهاي امام (ره) شهدا و بيانات مقام معظم رهبري پايبند هستند.
وي اظهار داشت: حضور گسترده مردم شهرستان دهلران در گرماي 50 درجه در پاي صندوق هاي اخذ راي حماسه سياسي كه مد نظر مقام معظم رهبري بود را با مشاركت 85 درصدي خود خلق كردند.
عليزاده بيان داشت: 46 هزار و 500 نفر واجد شرايط راي در شهرستان دهلران بوده كه 40 هزار نفر در پاي صندوق هاي اخذ راي حاضر شدند. فرماندار دهلران گفت: در انتخابات شورا هاي شهر دهلران داري چهار كانون شهري بوده كه اسامي افراد به شرح ذيل است.
وي گفت: در شهر دهلران در شوراي شهر 20 هزار نفر واجد شرايط بوده كه 96 درصد مشاركت داشتند و تعداد 32 کاندیدا با هم رقابت داشتند.
1-احسان يونسي با 4589 راي
2-محمد رحيمي 44613 راي
3- محمد سموري 3968 راي
4- مراد مرادي مقدم 3867 راي
5-حسن مرادي 3735 راي
6-عيسي رضايي 3455 راي
7-محسن زروار 3424 راي
موسیان
1-كريم جعفري با 583راي
2-رضا رستمي 507راي
3-روح الله ديناروندي 502راي
4-مهدي تاجديني 442راي
5-علي ايماني 439راي
پهله زرين آباد
1-فتح الله نوروزي زاده 10204راي
2-علي يار زرين آبادي 1134راي
3-فارس حسيني 1081راي
4-ربابه آزادي 1044راي
5خداداد رستمي 1043
شهر ميمه
1-علي منصور زاده 536
2-اصغر جعفري 436
3-محمد رحيمي ژور 415
4-زيبا رحيمي ژور 394
5-ستار عليزاده 383
نظرات ارسال نظر