دوشنبه 29 مهر 1398

۴۰ هکتار از زمین های آبدانان به کاشت درختان میوه اختصاص یافت

عباس پيري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: اين درختان مثمر شامل پرتقال، ‏هلو، بادام، انجير، ليمو و انار هستند.وي افزود: اين درختان در بخش هاي مركزي، سرابباغ و مورموري كاشته شده اند.
مدير جهاد كشاورزي آبدانان تاكيد كرد: براي كاشت اين درختان مثمر و سازگار با اقليم ‏منطقه سه ميليارد ريال از محل اعتبارهاي ترويجي جهاد كشاورزي هزينه شده است.‏ پيري همچنين از نظارت مستمر كارشناسان اين اداره بر عمليات كاشت، داشت و برداشت اين درختان ‏خبر داد و اظهار كرد: در قالب طرح توسعه كاشت درختان مثمر زمينه اشتغال ۸۰ نفر از افراد جوياي ‏كار اين شهرستان مهيا شده است.‏
وي بيان كرد: بر اساس مطالعه ها و آزمايش هاي متعدد فني و مهندسي، شهرستان آبدانان از نظر آب ‏و هوا و استعداد خاك براي كاشت انواع درختان مثمر مناسب است. مدير جهاد كشاورزي آبدانان يادآور شد: تقويت و ترويج كاشت درختان مثمر و ايجاد اشتغال، در اولويت كار جهاد كشاورزي اين شهرستان قرار دارد.
نظرات ارسال نظر