اکثر فارع التحصیلان کشاورزی ایلام دنبال کار دولتی هستند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: اکثر فارع التحصیلان کشاورزی ایلام دنبال کار دولتی هستند.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دراستان ایلام این تفکر در بین فارغ التحصیلان کشاورزی نهادینه شده است که بیشتر دنبال شغل پشت میز نشینی باشند تا دنبال کا رتخصصی خود  درطرحها وبرنامه های کشاورزی، اظهار داشت:بیش از دو هزار نفر دانش آموخته کشاورزی دراستان ایلام هستند که اکثر آنان اصول عملی را فرانگرفته اند.

وی با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهها به صرف علاقه نمی توانند جذب بازار کارشوند، بیان داشت: باید علم رشته مورد نظر به همراه کاربرد آن درجوینده کار موجود باشد.

بازدار به اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود: دانش آموختگان برای زمین کشاورزی تربیت نشده اند و دانش عملی برای این کار را ندارند.

وی همچنین متذکر شد: استان ایلام به دلیل توپوگرافی کوهستانی و کمبود منابع آب قابلیت سرمیه گذاری در بخش کلان درحوزه کشاورزی و زراعت را ندارد، تصریح کرد: تولید در استان محدود و پایین است و در رشته های شغلی کشاورزی باید تجدید نظر صورت گیرد.

بازدار با عنوان این مطلب که مجوز 1800 واحد تولیدی دراستان صادر شده ولی بیشتر آنان فارغ التحصیل بخش کشاورزی نیستند، بیان داشت: باید در ابتدای هرکاری تفکر دانش آموختگان اصلاح شود و نیروی اداری بخش کشاورزی در استان ایجاد شده است و این به سود استان نیست.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام در ادامه یادآور شد: 27 هزار هکتار از زمینهای استان زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی قرار دارند.

وی درپایان گفت: باید رشته های کشاورزی در محل زمینهای کشاورزی تاسیس و خوابگاه داتشجویان نیز در آن محل ایجاد شود تا دانشجویان علاقمند و جویای کار مشخص شوند و کشاورزی استان علمی شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز