مجتبی اعلایی استاندار سابق ایلام مسئول انتقادپذیر شناخته شد

مجتبی اعلایی استاندار سابق ایلام در طرح تکریم نقد و نقد پذیری با عنوان "جایزه شهید بهشتی" مسئول انتقادپذیر شناخته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی در زمان تصدی خود در سمت استاندار ایلام همواره به دلیل محرومیتهای بیش از حد استان مورد انتقاد قرار می گرفت که وی با سعه صدر به تمام مشکلات از سوی رسانه ها توجه می کرد.
به رغم اینکه بخشی از مشکلات استان ایلام از زمانهای گذشته وجود داشته ولی وی با حسن خلق و رفتار مناسب نظرات و پیشنهادات اهالی رسانه را برای توسعه استان به کار می گرفت.
در زمان تصدی خود همواره جلسات مکرر شامل نشستهای خبری، بررسی مشکلات رسانه ها، بازدید از دفاتر مطبوعات و... برای استفاده از نظرات اهالی رسانه برگزار می کرد. 
مجتبی اعلایی از سال 88 تا آبان 91 استاندار ایلام بود.
از سوی خبرگزاری مهر لوح تقدیر و نشان ویژه خبرگزاری مهر متعاقبا به منتخبین اهداء خواهد شد.
نقدپذیری مدیران با مولفه هایی همچون تساهل در شنیدن نقد و عدم مقابله منفی، برخورد شفاف با نقد و ارائه پاسخ مناسب، اتخاذ رویکرد اصلاح گرایانه نسبت به نقد و ارزش گذاری به نقد و منتقد بررسی شده است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 10روز