موج تازه بارندگی ایلام را فرا می گیرد

نقشه های هواشناسی نشانگر ورود سامانه بارش زای ضعیف به آسمان استان ایلام است. 
وی ادامه داد: این موج تازه بارندگی تا شنبه برخی مناطق استان را زیرپوشش قرار می دهد.  مرزبان گفت: دمای هوای ایلام هفته آینده به سبب بارندگی کاهش خواهد یافت. معاون اداره هواشناسی ایلام اظهار کرد: آسمان بیشتر مناطق ایلام اکنون صاف تا کمی ابری است. وی دمای کنونی شهر ایلام را 9 درجه سانیگراد بالای صفر عنوان کرد.
میزان بارندگی از مهر امسال تاکنون در استان ایلام در مقایسه با پارسال از رشد مناسبی برخوردار بوده است
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز