دو میلیون لیتر نفت سفید در آبدانان توزیع شد

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان آبدانان گفت: بیش از دو میلیون لیتر نفت سفید در آبدانان توزیع شده است.

فتح الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مجموعه سازمان تعاون روستایی شهرستان آبدانان از ابتدای سال تاکنون مقدار دو میلیون لیتر نفت سفید در بین خانوارهای شهری و روستایی توزیع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین مقدار 361 هزار لیتر نفت گاز(گازوئیل) در بین بخش های سربباغ و مورموری توزیع شده است.

 این مسئول تصریح کرد: امسال با استفاده از تجربیات سنوات قبل نسبت به سال قبل موفق تر عمل نموده ایم و تا کنون بالغ بر90 درصد نیاز مردم نسبت به سوخت و ذخیره سازی برطرف شده است.

وی اظهار داشت: بیش از 50 درصد نقاط شهری و 100 درصد نقاط روستایی توسط این سازمان خدمات رسانی بعمل آمده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -13روز