سارقان به مسجد جوادالائمه سراب آبدانان دستبرد زدند

سارقان به مسجد جوادالائمه سراب آبدانان هم رحم نکردند و وسائل اندک این مسجد را به سرقت بردند.
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته یکی از نمازگزاران هنگامی که وی برای نماز به مسجد رفتیم با کمال تعجب می بیند که مسجد را به هم ریخته اند که برای اطلاع از این آشفتگی به جستجو پرداخته که متوجه می شود موتور کولرها و آّب سردکنها و بعضی دیگر از وسایل صوتی به سرقت رفته است.
یکی دیگر از نمازگزاران گفت: اتفاق جالب و البته تاسف برانگیز افتاده این است که سارقان در سه شب متناوب به این مسجد دستبرد زده اند و با توجه با آگاهی پلیس اما هیچ گونه ردی پیدا نشده است و نیروهای انتظامی در حال جستجو سارقین هستند.
علیمراد محمدی عضو هیئت امنا این مسجد افزود: ارزش ریالی اجناس سرقت شده 80 میلیون ریال است و این سرقت ها اوائل شب اتفاق افتاده است.
وی اظهار داشت: بعد از نماز مغرب و عشاء به خانه رفتیم و پس از یکی دو ساعت با یکی از بچه های مسجد هماهنگ کردم که تنها موتور باقی مانده کولر را درآورده و در جای امنی بگذاریم اما وقتی برگشتیم دزد اخرین حلقه دزدی خود را کامل کرده و باخیال راحت موتور را برده بود.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -16روز