دوشنبه 16 تیر 1399

شنیده هایی از انتصابات جدید در مناصب دولتی استان

شنیده ها از تغییر وتحولات در استان ایلام حکایت دارد.
کاوش میدانی در فضای سیاسی استان حکایت از ان دارد به زودی شاهد تغییرات دیگر در سطح معاونان استانداری خواهیم بود.
احتمال انتصاب فرماندار کوهدشت به معاونت سیاسی استانداری ایلام /انتصاب کرمی معاون فعلی در معاونت پشتیبانی استانداری وانتصاب بهرام نیا به معاونت عمرانی و.......
شنیده ها از تغییرات در سطح مدیران ستادی استانداری به خصوص مدیر کل سیاسی استانداری حکایت دارد.
از نورمحمد کریمی مدیر سابق استانداری وقائم مقام سابق موتلفه استان ایلام به عنوان جایگزین یاد می شود.
از خدیو نیز به عنوان یکی دیگر ازفرمانداران احتمالی یاد می شود.
باز شنیده می شود علی رشیدی مدیر کل اسبق جانبازان به عنوان یکی دیگر از فرمانداران یکی از شهرستانهای حوزه جنوبی استان یاد می شود.
نظرات ارسال نظر