یک‌شنبه 15 تیر 1399

پژوهشگران نمونه ایلام معرفی شدند

پژوهشگران برتر استان روز جمعه در آیینی با حضور استادان، دانشجویان و شماری از مسوولان در محل دانشگاه ایلام معرفی شدند.
به گزارش ایرنا، رییس دانشگاه ایلام در این آیین گفت: مقوله پژوهش عامل توسعه و استفاده مناسب از ظرفیت های علمی و منابع انسانی است.
ˈطاهر علی محمدیˈ افزود: قدردانی از پژوهشگران و محققان به منظور تشویق و ترغیب آنان در ورود به عرصه های علم اندوزی و دست یابی به بالاترین درجه دانش و فناوری با هدف خودکفایی کشور بسیار موثر است.
وی اظهار کرد: ارائه طرح های پژوهشی، کاربردی و چاپ مقاله در نشریه های داخلی و خارجی بخشی از ملاک های گزینش پژوهشگران برتر استان بوده است.
رییس کارگروه پژوهش و فناوری ایلام و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار نیز در این آیین گفت: پژوهش و تحقیق های علمی سنگ بنای توسعه و پیشرفت جامعه به شمار می رود. 
ˈموسی کریمیˈ افزود: دستگاه های اجرایی استان بر پایه قانون، باید سه تا پنج درصد اعتبارهای خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهند.
به گزارش ایرنا، در این آیین با حضور مسوولان، استادان، دانشجویان و پژوهشگران در خصوص کاربردی کردن پژوهش ها، طراحی و اجرای تحقیق ها با همکاری همه جانبه دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان ایلام تاکید شد.
حمایت ویژه از پژوهشگران و پرداخت کمک های مالی به انجام تحقیق های کاربردی از دیگر موارد طرح شده در این برنامه بود. 
در پایان این آیین، از 20 پژوهشگر نمونه استان ایلام با اهدا لوح و جایزه قدردانی شد. 
نظرات ارسال نظر