متکدیان ایلام سامان دهی می شوند

ˈولی الله حیاتیˈ روز یک شنبه در نشست ساماندهی متکدیان ایلام افزود: شناسایی و برخورد با سرشاخه‌های اصلی متکدیان از مهمترین برنامه‌های مسوولان مربوطه در ایلام است.
وی ادامه داد: شناسایی مخفیگاه‌ها و سکونتگاه‌های غیرمجاز این افراد در دستور کار جدی نهادهای مسوول قرار گرفته است.
فرماندار ایلام بیان کرد: تدابیر لازم با همکاری دستگاه های انتظامی و قضایی برای برخورد جدی با افراد متکدی در مرکز استان اندیشیده شده است. 
حیاتی گفت: برخی مراکز استان ‌های همسایه برنامه‌های مناسبی برای ساماندهی متکدیان تدوین کرده اند که الگوبرداری شده و در صورت موافقت اعضا ستاد مبارزه با تکدی گری در ایلام اجرا می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای راهکارهای مناسب برای برخورد اصولی و موثر با پدیده تکدیگری از مهمترین برنامه های فرمانداری ایلام است.
حیاتی افزود: تکدی گری به عنوان آسیب اجتماعی، پدیده ای است که هم چهره شهر را نازیبا می کند و هم از سوی دیگر باعث نارضایتی شهروندان می شود.
فرماندار ایلام خواستار همکاری مناسب دستگاه های اجرایی مرتبط با این پدیده برای ریشه کنی گدایی در مرکز استان شد.
به گزارش ایرنا، پدیده تکدیگری در دهه گذشته روند رو به تزایدی در شهر 220 هزار نفری ایلام داشته است.
بر پایه بررسی ها، بیش از 90 درصد متکدیان ایلام غیربومی استان بوده و از مناطق مختلف حتی کشورهای همسایه وارد استان می شوند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز