نماینده ایلام: با حجم زیادی از پروژه های نیمه تمام مواجه هستیم

نماینده مردم دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی گفت: شغل کوچک و اشتغال های یک ساعتی و موقت مساله بیکاری کشور را حل نمی کند.
دکتر ˈعلی محمد احمدیˈ  در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام، افزود: در خلق فرصت های شغلی نگاه یک سویه و تاکید بر فرصت های شغلی کوچک نمی تواند باعث رفع مشکل بیکاری شود.
وی اظهار کرد: استان هایی که اکنون نرخ بیکاری پایین را تجربه می کنند به واسطه بهره گیری و عزم جدی برای تامین سرمایه های کلان، پروژه های کلیدی را افتتاح کرده و اکنون کمتر با مشکل بیکاری مواجه هستند.
وی تاکید کرد: از فرصت طلایی دولت نهم و دهم برای راه اندازی پروژه های کلیدی در استان استفاده نشده و اکنون با حجم زیادی از پروژه های نیمه تمام و طرح های صنعتی که 10 تا 70 درصد پیشرفت دارند، مواجه هستیم.
دکتر احمدی گفت: تا عزم جدی پای کار نباشد، حل مشکل بیکاری استان به سادگی ممکن نیست.
وی اظهار کرد: اکنون در استان ایلام درگیر زیرساخت ها هستیم و اقتصادی که درگیر زیر ساخت باشد فرصت شغلی کمتری دارد.
وی، بیکاری، مهاجرت معکوس و آسیب های اجتماعی را از جمله مشکلات استان برشمرد و گفت: این مشکلات تنها با همکاری و همراهی همگانی قابل حل است
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز