سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام معرفی شد

 سرپرست جدید اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام روز شنبه معرفی شد.
 به گزارش خبرنگار ایرنا، در حكمی از سوی معاون وزیر و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور دكتر 'صیدرضا احمدی' به عنوان سرپرست اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام انتخاب شد.
در این حكم آمده است: نظر به تخصص، تجربه و توانایی جنابعالی به سمت سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام منصوب می شوید.
این حكم در آیینی با حضور معاون مناطق خشك و نیمه خشك سازمان جنگل ها و مراتع كشور برگزارشد.
در این مراسم از زحمات 'یحیی میرزایی' سرپرست قدیم اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تقدیر شد.
صید رضا احمدی پیش از این سمت معاون امور مالی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام را به عهده داشته است.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -3روز