سه‌شنبه 6 خرداد 1399

خشکسالی، کشاورزان آبدانان ایلام را درو می کند!

با وجود شروع فصل برداشت محصولات كشاورزی در شهرستان آبدانان ایلام هیچ نشانه ای از رونق سال های گذشته در این منطقه نیست؛ گویی خشكسالی است كه كشاورزان آبدانانی را درو می كند!
'كار برداشت در مزارع شهرستان آبدانان آغاز شد'.
این خبری است كه مدیر جهاد كشاورزی آبدانان اعلام كرد، اما آغاز برداشت محصول در سال زراعی جاری، با برداشت در سال های گذشته تفاوت بسیاری دارد.
كشاورزان این منطقه، همه ساله برای دروی حاصل زحمت یك ساله خود، كار برداشت را آغاز می كردند تا با تحویل محصول به تعاونی روستایی، بتوانند از مشكلات مالی خود بكاهند و جوابگوی فشار شلاق اقساط معوق تسهیلات بانكی خود باشند.
اما امسال خشكسالی، امید این قشر زحمتكش را به ناامیدی تبدیل كرده و خانوارهای كشاورز را در اندوه و نگرانی فرو فرده است.
یكی از كشاورزان آبدانانی به خبرنگار ایرنا گفت كه پدیده خشكسالی كه امسال در این منطقه اتفاق افتاده، در طول 50 سال گذشته سابقه نداشته است.
'عیسی حسن پور' افزود: كشاورزان این شهرستان در حال ورشكستگی هستند و چنانچه دولت به یاری آنان نشتابد، در آینده نزدیك بانك های عامل، كشاورزان آبدانان را روانه زندان می كنند.
مدیر جهاد كشاورزی آبدانان نیز در این باره گفت: امسال با وجود این كه فصل برداشت محصول از سطح 28 هزار هكتار از مزارع گندم، جو و كلزا آغاز شده، اما تاكنون هیچ محصولی برداشت نشده است.
'عباس پیری' افزود: كار برداشت از مزارع این شهرستان، از سه روز پیش با استفاده از 20 دستگاه كمباین آغاز شده، اما به دلیل خشكسالی شدید، تاكنون هیچ گونه محصولی برداشت و به مراكز خرید تحویل نشده است.
وی گفت: گرچه دو مركز خرید برای تحویل محصولات طبق سال های گذشته آماده تحویل گرفتن محصول مازاد بر مصرف كشاورزان است، اما با توجه به پدیده خشكسالی شدید، پیش بینی می شود كه امسال هیچگونه خریدی در این شهرستان نداشته باشیم.
به گفته پیری، هم اكنون دو گروه از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزی با حضور بر سر مزارع و بررسی دقیق آن، مشغول ثبت و جمع آوری اطلاعات و برآورد میزان خسارات وارده به كشاورزان هستند.
مدیر جهاد كشاورزی آبدانان اعتقاد دارد كه چنانچه دولت برای مدت سه تا پنج سال نسبت به استمهال وام های دامداران و كشاورزان منطقه اقدام نكند، دامداری و كشاورزی شهرستان آبدانان لطمه سنگینی خواهد دید و بخش اعظمی از اقشار مولد و محرك جامعه به سر بار دولت تبدیل می شوند.
همه ساله بین 10 تا 18 هزار تن انواع محصول كشاورزی مازاد بر مصرف از كشاورزان آبدانانی خریداری می شده است.
شهرستان آبدانان در 164 كیلومتری جنوب شرقی ایلام حدود 50 هزار نفر جمعیت دارد. 
نظرات ارسال نظر