بندانحرافی سد دویرج دهلران با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجراست

فرماندار دهلران گفت: بند انحرافی سد دویرج دهلران با هسته رسي و حجم مخزن 191 ميليون مترمكعب جهت آبياري 11هزار هكتار از اراضي دهلران و موسيان در دست اجراست.
بهزاد عليزاده با اعلام این خبر به خبرنگار ایسنا گفت: اين سد از سال85 شروع شده وهم اكنون با 85 درصد پيشرفت فيزيكي درحال اجراست، تاكنون از235 دستگاه سازه بتني اين طرح 19دستگاه ساخته و شش دستگاه دردست ساخت است و از50 كيلومتر اجراي كانال اصلي اين طرح تنها 18 كيلومتر اجرا و32 كيلومتر باقي است و از 58 كيلومترزهكشي اين طرح 24 كيلومتراجرا و 34 كيلومتر باقي است.
وی با اشاره به عقب‌ماندگي اين طرح نسبت به برنامه زمانبندي خاطرنشان کرد:با توجه به مدت پيمان 30ماهه اين طرح با توجه به طولاني شدن طرح ومتضرر شدن كشاورزان از اين موضوع در راستاي تسريع درتكميل وبهره‌برداري از اين طرح جهت استفاده بهره‌برداران تدابير لازم انديشيده شود.
فرماندار دهلران با اشاره به قرارگرفتن اين پروژه در رديف پروژه‌هاي مهرماندگارگفت: بايد با ارائه برنامه زمانبندي كوتاه مدت شاهد تسريع در عمليات اجرايي اين پروژه باشيم.
عليزاده گفت:با بهره‌برداري از اين پروژه در واقع مشكل انتقال آب از سد دويرج به اراضي طراحي شده براي اين بند انحرافي مرتفع وموجب تأمين آب اراضي پائين دست مي‌شود، تنها با ارائه برنامه زمانبندي مشخص مي‌شود روند اجراي پروژه را تسريع وشاهد بهره‌‌برداري از آن همزمان با افتتاح سد دويرج براي كشاورزان منطقه بود.
وي بر ارائه برنامه زمانبندي 9ماهه تأكيد كرد وگفت:اين پروژه بايد همزمان با بهره‌برداري از سد دويرج يعني پايان سال جاري به اتمام رسد.
فرماندار این شهرستان با اشاره به پيشرفت 53 درصد بند انحرافي سد دويرج افزود: اعتباركل اين پروژه 124ميليارد و990ميليون ريال است
وی اضافه کرد:تاكنون اعتباري بيش از70ميليارد ريال براي آن هزينه شده است، اين طرح با هدف تأمين آب 1700 هكتار از اراضي پتك ديناروند، تأمين آب 2150هكتار اراضي شبكه موجود3650 هكتار اراضي شبكه در دست احداث و تأمين آب مورد نياز صنعت پتروشيمي در دست اجراست.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز