قیمت نان در ایلام همزمان با سراسر کشور افزایش یافت/ قیمت انواع نان

'حشمت اله عسگری' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از كشاورزان در سال جاری، قیمت آرد و نان نیز افزایش یافت. 

وی قیمت خرید تضمینی هر كیلو گرم گندم معمولی را چهار هزار و 650 ریال و گندم دروم را چهار هزار و 850 ریال عنوان كرد.

وی اظهار داشت: پس از بحث و بررسی و برگزاری نشست های متعدد، قیمت مصوب نان با احتساب درصد افزایش قیمت گندم، محاسبه و اعلام شد.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: بر این اساس قیمت نان سنگك 650 گرمی چهار هزار ریال، بربری 500 گرمی سه هزار و 250 ریال، لواش معمولی 180 گرمی هزار و 250 ریال، تافتون 400 گرمی دو هزار و 500 ریال، صمون 150 گرمی هزار و 250 ریال، تونلی ریزشی 200 گرمی هزار و 250 ریال، لواش نیمه حجیم 350 گرمی دو هزار و 200 ریال، لواش غلطكی 180 گرمی هزار و 250 ریال، تافتون 180 گرمی هزار و 250 ریال، ساجی 400 گرمی سه هزار ریال و ریزشی نیمه حجیم 250 گرمی هزار و 500 ریال مصوب شد.

عسگری گفت: در خصوص افزایش قیمت نان در استان ایلام قیمت نان استان های همجوار نیز بررسی و عددی نزدیك و یا مساوی با آنان محاسبه شده است.

وی از نانوایی ها خواست: ضمن توجه به كیفیت نان از كم فروشی خودداری كرده و تا یك ماه دیگر باید به ترازوی دیجیتال مجهز شوند.

وی افزود: اداره بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت و مجمع امور صنفی باید نسبت به تشدید بازرسی خود از نانوایی ها به منظور رعایت بهداشت، كیفیت و... توجه اساسی داشته باشند

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 3روز