زمین لرزه ای ۵.۵ ریشتری مورموری را لرزاند

ساعت 14:39:37 امروز زمين لرزه اي به شدت 5.5 ريشتر در مقياس ريشتر موموري را لرزاند. شهرهاي دهلران، آبدانان، ايلام و حوالي آن نيز اين زمين لرزه را احساس كردند.

هنوز از خسارات اين زمين لرزه اي خبري منتشر نشده است.

موقعيت اين زمين لرزه در بانك داده موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران به صورت زير درج شده است:

7 كيلومتري مورموري، ايلام 

32 كيلومتري موسيان، ايلام 

33 كيلومتري دهلران، ايلام 

479 كيلومتري تهران، تهران 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز