زمین لرزه دهلران-موسیان این بار در ایلام!

ساعت 14:40 دقيقه امروز مجدداً زمين لرزه  شهر دهلران و حوالي آن را به شدت لرزاند و اين بار شدت زمين لرزه به حدي بود كه شهر ايلام نيز از لرزش آن در امان نماند.

زمين لرزه مذكور كه هنوز گزارشي از شدت آن منتشر نشده است در تمامي نواحي شهر ايلام احساس شد.

ساكنان شهر دهلران پس از بروز اين زمين لرزه و بعد از پشت سرنهادن يك هفته آرامش نسبي پس از زمين لرزه هاي متعدد هفته گذشته، از خانه هاي خود خارج شده اند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز